Před 280 lety se Evropa proměnila. Marie Terezie usedla na rakouský trůn

Je jedním z nejvýznamnějších osvícenských panovníků. Provedla řadu správních i vládních reforem, které se dotkly celé Evropy. Za manžela Františka Štěpána Lotrinského se provdala z lásky a jejich šestnáct společných ratolestí sama vychovávala, na což se ostatní šlechtici dívali s údivem. Jejích jedenáct dětí se nakonec dožilo dospělého věku a ona si obratnou sňatkovou politikou zajistila přízeň zbytku Evropy. Jediná žena na rakouském trůně a tchyně Evropy Marie Terezie slaví 280 let od usednutí na trůn. Sedět na něm zůstala dalších čtyřicet let a vedla si skvěle.

Marie Terezie ve vdovských šatech a s dětmi

Když jí 20. října 1740 spočinula na hlavě koruna, neměla vládu nad všemi svěřenými zeměmi ani trochu jistou. Panovnice nad habsburskými zeměmi, arcivévodkyně rakouská, lotrinská a toskánská musela zpočátku bojovat o své následnické nároky nejen s okolními zeměmi, ale i uvnitř samotného Rakouska. Ne všichni totiž uznali text Pragmatické sankce, který vydal Mariin otec Karel VI. Ten měl pouze tři dcery a chtěl tak nejstarší z nich zajistit následnictví.

Spor o rakouské dědictví s Pruskem, Bavorskem a Francií trval až do roku 1763 a do dějin vstoupil jako Slezská a Sedmiletá válka. Marie Terezie z něj vyšla chudší o Slezsko a část dnešní Itálie. Vybojovala pro sebe ale uznání Pragmatické sankce a pro svého manžela dokonce císařský titul.

Osvícenská reformátorka

Dlouhé války habsburskou monarchii vysílily a přesvědčily Marii o nutnosti reforem. Tak začala rozsáhlá proměna celé říše, ze které vzešel moderní uspořádaný stát. Vybírání daní a odvody do armády začaly vymáhat státní úředníci, vyrůstaly nové manufaktury, nemocnice nebo starobince. Marie vydala také vlastní zákoník, podle kterého bylo zakázáno mučení vězňů a celkově sjednoceno trestní právo.

Asi nejznámější Mariinou reformou bylo zavedení povinné školní docházky. Žáky dnes proklínaný zákon byl geniální investicí do budoucnosti a státu alespoň omezeně zajistil gramotné poddané. Pro správu rozsáhlé říše byla nesmírně důležitá i evidence obyvatel a pozemků a zavedení popisných čísel u domů. Ve stejném duchu Marie budovala i rozsáhlou síť silnic a do oběhu poslala první papírové bankovky. Dále se například začalo s očkováním proti neštovicím. Tato nemoc totiž ošklivě poznamenala samotnou mladou císařskou rodinu.

Milující manželka a pečlivá matka

Snímek z nové miniserie o životě významné evproské panovnice

Svého o deset let staršího manžela Františka Štěpána Lotrinského poznala Marie v pouhých šesti letech. Mladíka si velmi oblíbil její otec a on byl tak častým návštěvníkem rakouského dvora. Mladému zamilovanému páru zpočátku nehrála do karet politika, měnící se okolnosti, ale nakonec přály lásce a roku 1736 se tak mohla konat velkolepá svatba.

Marie Terezie a František Štěpán přivítali na světě společně šestnáct dětí, bohužel pouze jedenáct z nich se ale dožilo dospělého věku. Po třech dcerách se konečně narodil vytoužený chlapec, kterého si svět bude ještě dlouho připomínat jako osvícenského císaře Josefa II. Císařského titulu se dočkal i druhý syn Leopold II. Na rozdíl od svého bezdětného bratra si vzal příklad ze své matky a habsburský rod obohatil o dalších šestnáct potomků. Nejoblíbenější dcerou obou rodičů byla Marie Kristina, která se jako jediná mohla provdat z lásky a ostatní sourozenci na ni tak patřičně žárlili. U svateb všech ostatních dětí se totiž jejich matka řídila rozumem a prokázala skvělé schopnosti ve sňatkové politice. Příkladem je i nemladší dcera Marie Antoinetta, která se stala francouzskou královnou a během Velké buržoazní revoluce pak spolu s manželem zanechala svůj život pod gilotinou.

František Štěpán zemřel roku 1765 a Marie už nikdy neodložila černé šaty a vdovský čepec. Její nejstarší syn Josef se stal po smrti otce císařem a vládl tak společně s matkou. Ačkoliv byli oba osvícenští panovníci, jejich spoluvláda byla plná vzájemných neshod. Ty roku 1780 ukončila až smrt jediné rakouské panovnice a české královny. Marie Terezie po sobě zanechala reformovanou říši, obdivovatele v řadách nejvýznamnějších osobností a sedm dětí, které vládly Evropě ze sedmi evropských trůnů.

Autor: Tereza Stará

Výše jste se mohli dočíst, jakou velkou ženou byla Marie Terezie. Pro tehdejší i dnešní ženy by mohla být vzorem. Jak si jít za svými kariérními cíly v současné dob, o tom ženám radí projekt Femme Palette.

Foto: ceskatelevize.cz, novinky.cz