Co jsou Dobrý Zprávy

Milí čtenáři,

o informace dnes opravdu není nouze. Doba se posouvá nejrozličnějšími směry, a my máme možnost o tom mít množství zpráv jako nikdy v historii. Na místě jsou pak pochyby, jak je na takovou situaci z evolučního hlediska lidská mysl připravena.

Odpověď nejspíš zní: Nijak. Nebo jenom velmi málo.

Internet, ta bezedná studna moudrosti, je skvělým sluhou. Nebudu zde používat zaběhlé klišé a dodávat, že špatným pánem. Je sluhou, ke kterému se musíme chovat se zdravým respektem a opatrností, aby nám nepřerostl přes hlavu. Jak jistě ví ti z vás, kteří přečetli Jirotkova Saturnina nebo znají jeho filmové zpracování, taková situace přinese opravdu mnoho zajímavého, a ne vždy jen veselého.

Mediální gramotnost je důležité a vážné téma, kterému se věnuje stále více studií a debat nejen v odborných kruzích. Před záplavou informací není imunní nikdo z nás. Někteří z nás jsou určitě připraveni na tuto výzvu lépe, umí s ní pracovat a jsou odolnější. Další pak tento boj svádí srdnatě a srdnatě se drží. A někteří možná tento boj prohrávají.

S touto myšlenkou vznikly Dobrý Zprávy. Lidský mozek je vybaven k přežití, které bylo po celou historii mnohem obtížnější, než dnes. Není tedy snad příliš troufalé tvrdit, že je i i z tohoto důvodu naše paměť trochu selektivní, a my si tak pamatujeme mnohem více ty věci, které nás ohrožují, než ty které jsou pro nás dobré. Internet to pak ještě umocňuje. Na dobré zprávy většinou po chvíli zapomeneme. Klidnou hladinu našich myslí rozvíří jako kamínek, když házíme žabky. Způsobí kruhy, které se rozplynou, a život jde dál.

Špatná zpráva je mnohem bližší mnohatunovému kusu skály, který způsobuje vlny, a internet, na který píše dnes úplně každý, má silnou schopnost udělat nám v hlavách přímo tsunami. Žijeme potom často v iluzi, pro kterou má angličtina výraz „declinism“ od slovesa „to decline“, znamenající zhoršování nebo sestupnou tendenci. Větší a větší počet běžných lidí pak žije s pocitem, že je vše stále jen horší a horší. A přitom existuje hromada dobrých důvodů domnívat se, že je tomu právě naopak. A proto vznikly Dobrý Zprávy. Nezávislé médium poháněné touhou mladých lidí dokázat, že je tento deklinismus pouhou iluzí. A mnohem více, poháněné vaší touhou dobré zprávy číst.

Za celý tým Dobrých Zpráv vám inspirativní a mysl očišťující čtení přejí

Jan Rillich, zakladatel projektu

a Radka Kmochová, šéfredaktorka