Nová mobilní aplikace pomáhá chránit české raky

Díky mobilní aplikaci Raci v ČR mohou lidé mapovat výskyt raků v tuzemsku. Aplikace umožňuje pořízení záznamu pro pozorování raků, dále obsahuje klíč k identifikaci jednotlivých druhů a také informace o jejich ochraně či základní terminologii. Nejen nadšenci do ochrany živočichů mají proto díky aplikaci možnost zachránit naše raky, kteří bojují s račím morem i invazivními druhy.

Rak říční

Aplikaci vyvinul Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (VÚV) a mohou ji využít ti, kteří mají v telefonu operační systém Android. „Aplikaci pro operační systém iOS neplánujeme, ale v létě plánujeme ještě anglickou verzi. Anglická verze pak také bude pouze pro raky vyskytující se na území Česka,“ říká doktorka Jitka Svobodová z Oddělení ochrany vodních ekosystémů VÚV.

Informace se z aplikace odesílají do informační databáze Hydroekologického informačního systému VÚV (HEIS VÚV), kde nálezy ověří a následně předají do Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V současné době jsou tato data využívána například při regulaci invazivních druhů raků. Nepřítelem našich raků jsou severoamerické druhy, které ohrožují biologickou rozmanitost vodních ekosystémů. Vyhubení českých raků by mělo negativní vliv na samočistící schopnost toků a nádrží. Raci totiž likvidují živočišný odpad i rozkládající se organické materiály, které se často vyskytují pod čistírnami odpadních vod.

Nejúčinnějším opatřením, jak zachránit české raky, je tedy v tomto případě prevence, právě formou regulace invazivních druhů raků. To ovšem vyžaduje posílit informovanost nálezců a poskytnutí návodu, jak při nálezu raků postupovat. A právě proto aplikace Raci v ČR vznikla. „Zatím má aplikace 165 aktivních instalací. V poslední době nám pak chodí dva až tři záznamy týdně, z toho některé i emailem,“ dodává Svobodová.

Autorka: Kristýna Krejčí

Veškeré další informace o fungování aplikace jsou dostupné zde.

Experti z vídeňské univerzity BOKU se snaží vrámci mezinárodního projektu navrátit do Dunaje a Moravy populaci jeseterů malých. Více čtěte v článku.

Foto: heis.vuv.cz