Ministerstvo znovu podpoří boj se suchem

Tereza Stará

Déšť je ideální zdroj pitné vody, ale hodí se i k zalévání, chlazení nebo splachování a jsou ho obrovské zásoby. Ministerstvo životního prostředí proto letos uvolnilo jednu miliardu korun na boj se suchem, která má pomoci lepšímu vsakování dešťové vody. Kromě ekologického plus to přinese i výraznou finanční a energetickou úsporu obcím.

Plánovaný příspěvek jednu miliardu korun mohou obce využít především na výstavbu podzemních nádrží, které budou dešťovou vodu zachycovat. Peníze se ale vztahují i na výstavbu zelených střech nebo výměnu nepropustných povrchů za propustné, a to například u parkovišť, bezpečnostních přelivů hrází a dalších protipovodňových opatření.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce bylo na podporu vsakování a udržení vody v krajině od roku 2014 poskytnuto už více než deset miliard korun a zájem obcí stále stoupá. Ministr uvedl, že starostové si nyní uvědomují, jaké obrovské množství výhod má dešťová voda.

Evropské fondy, které přispívají na udržení srážkové vody v zastavěných oblastech, také výrazně pomáhají. Při žádosti o dotaci mohou uhradit až 85 procent výdajů a u některých projektů dokonce 95 procent všech finančních nákladů. O tuto dotaci je možné žádat pouze do 11. ledna 2021, a tak se ji teď města snaží využít co nejvíce. „Téma adaptace sídel na změnu klimatu však bude prioritou i v následujícím období 2021 až 2027, proto projekty mohou obce a města připravovat průběžně s reálným očekáváním finanční podpory i v budoucnosti,“ dodal ministr pro web ekolist.cz.

Zdroj: ekolist.cz
Foto: pxhere.com