Ochrana medvědů hnědých v Pyrenejích má úspěch i přes nespokojenost farmářů

Medvěd hnědý byl v minulosti přirozeným obyvatelem Pyrenejských hor. Bohužel kvůli lovu a ztrátě habitatu jejich počet značně klesl. Tento druh medvěda byl před 30 lety v Pyrenejských horách téměř vyhuben. Zachránil je však projekt o navrácení do oblasti francouzsko-španělské hranice. Zde se v průběhu let narodilo dohromady 114 jedinců a jejich počet stále narůstá.

Roku 1996 byl v rámci projektu o navrácení medvědů do oblasti Pyrenejí přemístěn ze Slovinska jeden medvědí samec a dvě samice. V současnosti s pomocí ochranných programů a státních dotací jejich počet čítá již 70 jedinců. Organizaci, která monitoruje pohyby medvědů, se podařilo určit jak pohlaví, tak i věkové rozmezí celé této medvědí skupiny. Ze 70 medvědů je 34 jedinců považováno za plně dospělé, 19 bylo označeno jako dospívajících a 15 je stále považováno za mláďata, která se narodila po minulém jaře. Co se týče pohlaví, počty jsou téměř vyrovnané – 34 samic a 32 samců. U 4 mláďat ještě pohlaví nebylo určeno.

Medvědí populace žije roztroušená na území v průměru 6500 kilometrů čtverečních. Strážci národních parků celé okolí prohledávají a sbírají všechny důkazy o jejich výskytu. Snaží se tak zjistit co nejvíce o různých jedincích. Do roku 2016 byla všechna mláďata spojována s dovezeným slovinským medvědem Pyrem. To se ale změnilo s příchodem jeho vrstevníka pojmenovaného Goiat. Ten byl také přivezen ze Slovinska a za dobu svého pobytu si dokázal zajistit špatnou pověst. Farmáři z regionu Val d’Aran v severním Katalánsku ho obvinili z usmrcení dobytka. Zahubil údajně nemálo ovcí, koz a dokonce i koní. Někteří z místních obyvatel žádali o jeho trvalé odstranění. K tomu naštěstí nedošlo a nyní se stal dokonce otcem jednoho mláděte.

„Debata o soužití těchto zvířat s hospodářskými zvířaty musí přesáhnout rámec jejich přítomnosti a naléhavě žádáme vládu, aby stanovila program, který zohlední maximální počet medvědů, kteří mohou v Pyrenejích žít vedle jiných druhů, vzhledem k důsledkům, které mohou z tohoto soužití vyplynout,“ vyjádřila se katalánská nezisková organizace Unió de Pagesos na svém webu.

Navrácení medvěda hnědého zpět do přírody oponovali farmáři z obou stran hranic.  Bojí se totiž o svůj dobytek a majetek. Tato obava je však z větší části neopodstatněná. Strava těchto zvířat je převážně vegetariánská – zahrnuje hlavně ryby, rostliny a hmyz. Zřídka napadnou velké zvíře. I přes výtky pěstitelů ovoce a chovatelů včel mají medvědi veliký úspěch. Do oblasti totiž přijíždí velké množství turistů, kteří se snaží alespoň jedno z těchto krásných zvířat spatřit.

Plán pro zachování Medvěda Hnědého přijatý ve Španělsku roku 2000 má za cíl ochránit je před vyhynutím. Ve všech oblastech, které medvědi obývají, je nařízeno vytvářet a zachovávat pro ně co nejlepší prostředí.

Další jednici tohoto druhu se nachází také více na západ v Kantaberském pohoří. Minulé sčítání odhalilo, že jejich počet přesáhl až 325 jedinců. V rámci programu se připravuje také výstavba koridorů, které by spojily oddělené skupiny medvědů. Projekt, který byl spoluzaložen Evropským fondem pro regionální rozvoj, bude do budoucna sledovat a kontrolovat divokou zvěř s cílem znovuobnovení biodiverzity v Pyrenejských horách. Tomu pomůže také vydání zákazu lovu vlků a medvědů v této oblasti.

Autor: Jonáš Maixner


Ochrana medvědů začala zajímat také norskou vládu. O rozšíření národního parku Nordeskiöld Land, který je útočištěm pro mnoho ledních medvědů a tuleňů, se můžete více dočíst zde.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás podpořit? Zavítejte na náš Patreon! Prostřednictvím drobné částky nás můžete měsíčně i jednorázově podpořit a pomoci nám dále se rozvíjet.


Zdroj: theolivepress.com, bearsmart.com

Foto: theanimalreader.com, wsj.com