Australská vláda označila koaly za ohrožený druh

Kabinet v Austrálii vyslyšel volání ekologických organizací a badatelů, kteří se již nějakou dobu snaží o vyšší ochranu pro koaly. Před pár lety byli koalové prohlášeni za zranitelný druh, přitom se obrovské snížení jejich populace děje teprve v horizontu desetiletí. Jejich přeřazení do skupiny označující ohrožený druh má napomoci k jejich záchraně. To, že k tomuto kroku vláda přistoupila, vypovídá o zoufalé situaci, ve které se koalové aktuálně nacházejí.

Jeden ze symbolů Austrálie za posledních pár let čítá velké ztráty. Odhady naznačují, že se jejich populace zmenšila až o třicet procent. Aktuálně by tedy mělo ve volné přírodě Austrálie žít zhruba padesát osm tisíc jedinců.

„Posiluji ochranu koalů v Novém Jižním Walesu, na území hlavního města a v Queenslandu tím, že jsem je přeřadila z původního zranitelného druhu do druhu ohroženého,“ komentuje svůj krok před médii australská ministryně životního prostředí Sussan Leyová.

Druh, který nebyl nikdy chráněn a vždy se hojně vyskytoval především na východním pobřeží Austrálie, se během pouhých deseti let stal ohroženým. To je důsledek především velkého sucha, které přispělo ke zničujícím požárům v letech 2019 a 2020. Nejen oheň a s ním spjaté sucho je jejich jediným nepřítelem. Koalové doplácejí také na různé nemoci, především chlamydie, kterými je nakažena zhruba polovina jejich populace. Dalším faktorem přispívajícím k jejich vymírání je rozšiřování měst, jež vede ke ztrátě pro ně potřebného přirozeného prostředí.

Někteří odborníci jako například Dermot O´Gorman, australský představitel Světového fondu na ochranu přírody, stále věří, že mohou koaly ve volné přírodě ještě zachránit. Opačná strana je však toho názoru, že vláda zaspala. „Pro vládu je to výzva, aby se postavila neustálému ničení prostředí koalů,“ sděluje ekologická aktivistka Alexia Wellbeloveová. Nejhorší scénáře, které počítají s tím, že by se koalové nijak nechránili, poukazují na to, že by v roce 2050 mohla veškerá populace koalů v Jižním Walesu plně vyhynout. A za několik desetiletí by tak bylo zcela nemožné australskou ikonu zahlédnout ve volné přírodě.

Tím, že byli koalové přesunuty na seznam ohrožených druhů, vláda zajistila zpřísnění pravidel pro posuzování dopadů všech podnikatelských aktivit na celkový dopad životního prostředí. Zároveň to znamená, že veškerá činnost, která nepatrně bude souviset s koaly, musí projít kontrolou a hodnocením ministerstva pro životní prostředí.

Na ochranu tohoto endemitického druhu kabinet v lednu letošního roku vyčlenil v přepočtu přes jednu miliardu korun. A od roku 2019 věnoval dohromady 74 milionů dolarů. Přesto je to podle kritiků málo, a to hlavně v porovnání se skutečností, že koalové přispívají do australského turismu zhruba tři miliardy dolarů.

Autor: Tereza Bečvářová


O záchranu živočichů se pokoušejí i v oblasti Galapág. Pro želvy a kladivouny zde rozšířili přírodní rezervaci.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás podpořit? Zavítejte na náš Patreon! Prostřednictvím drobné částky nás můžete měsíčně i jednorázově podpořit a pomoci nám dále se rozvíjet.


Foto: stoplusjednicka.cz, ekolist.cz

Zdroje: ct24.cz, bbc.com, minister.awe.gov.au

Příspěvek vytvořen 20

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy