Nenech se přináší možnost nahlásit domácí násilí online a anonymně

Už přes rok jsme v lockdownu a není to pro nikoho lehké. Doba covidu ovlivnila všechny vztahy, zejména partnerské a rodinné. Lidé jsou spolu více zavření doma a s tím roste počet případů domácího násilí. Proto spojily své síly intervenční centra (IC) s platformou Nenech to být a vznikl projekt Nenech se. Ten umožňuje nahlásit domácí násilí a požádat o pomoc online a anonymně díky formuláři na webu

Nenech se pomůže obětem domácího násilí online a anonymně

Během roku 2020 se na IC obrátilo s žádostí o pomoc 9 053 obětí a neočekává se, že by se měl počet snižovat. Situace je stále omezená a existenční a finanční problémy se prohlubují. Doteď mohly oběti kontaktovat IC osobně, telefonem nebo e-mailem. Jenže když jsou oběti zavřené doma s agresorem, tak je málo pravděpodobné, že by si hovoru agresor nevšiml. Tento problém řeší projekt Nenech se. Web projektu vysvětluje, co je a co není domácí násilí, kam se obrátit s žádostí o pomoc, a obsahuje i příběhy jiných lidí, kteří mají zkušenost s domácím násilím.

Nejdůležitější na webu je ale formulář pro upozornění na domácí násilí, který může vyplnit oběť nebo svědek, a to zcela anonymně. Ten, kdo nahlásí domácí násilí, je spojen s příslušným IC a může s nimi díky unikátnímu kódu komunikovat z domova. „Web Nenech.se je prakticky záchranou pro všechny, kteří se stydí, bojí nebo nemají jinou možnost či si přejí zůstat v naprosté anonymitě. Za spolupráci s Nenech to být jsme velmi rádi, neboť v době úplného omezení sociálních kontaktů ani širší rodina a komunita jako případní svědci domácího násilí nemohou podpořit oběť, pomoci jí. Slibujeme si, že díky novému online prostoru se staneme snadno dosažitelnou a bezpečnou pomocí pro kohokoli (děti i dospělé), kdo se bude chtít svěřit, podpořit a nasměrovat na nejbližší místo pomoci v jeho regionu,“ uvedla Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC).

IC spolupracují s platformou Nenech to být, která vznikla proto, aby pomohla dětem se šikanou. Později se tato myšlenka aplikovala i na pracovní prostředí. Teď své působení ve školách a firmách rozšířili také na domácnosti. „Máme radost, že můžeme platformu Nenech to být nabídnout jako bezpečnou alternativu spojení s intervenčními centry všem, kteří se s domácím násilím setkávají. Naše platforma už pomohla tisícům dětí, které se setkaly se šikanou a anonymně se mohly svěřit. A my doufáme, že podobnou službu udělá i pro oběti a svědky domácího násilí,“ řekl Jan Sláma, CEO FaceUp technology a spoluzakladatel platformy Nenech to být.

Autor: Adéla Sobotíková


Obětem domácího násilí pomáhá také ROSA – Centrum pro ženy, z.s. a Nadace Vodafone ve spolupráci s Českou poštou. Společně přišli s plánem, jak by za použití nové aplikace mohli obětem domácího násilí pomáhat kurýři a doručovatelé.


Zdroj: Nenech.se

Foto: Anthony Tran on Unsplash, denikn.cz/ Adobe Stock