Iniciativa Univerzity Palackého bojuje s dezinformacemi o koronaviru

Tereza Sládečková 27. 4. 2021

V době světové pandemie se vyrojila spousta hoaxů, fake news a dalších dezinformačních zpráv, které se rychle začaly šířit prostředím internetu. Vyvracet takovéto nepravdivé a nepřesné informace o onemocnění covid-19, jeho léčbě a očkování si vzali za cíl Lovci kachen. Tak zní název iniciativy vědců, lékařů a studentů Univerzity Palackého, kteří ve spolupráci s odborníky chtějí vyvracet nepravdivé informace prostřednictvím online přednášek a v rámci mediální výchovy dětí ve školách.

Iniciativa vznikla neplánovaně na přelomu roku. Na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého (UP) zahájil debatu na toto téma Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. „Snažíme se, aby se univerzita jako veřejná vysoká škola tímto zhostila své společenské zodpovědnosti. A také opravdu chceme zažít normální akademický rok 2021/2022,“ uvedl Procházka pro web Žurnál Univerzity Palackého.

Iniciátoři Lovců kachen zkoumají veřejný mediální prostor, sociální sítě a sledují odborné skupiny a spřízněné weby, například Inciativu Sníh (pozn. iniciativa vědců pro boj s covid-19). Členové své informace zakládají na odborných stanoviscích lékařů a imunologů. „Naší strategií je komunikovat odborně, ale srozumitelně a slušně, proto jsme si stanovili i svůj etický kodex,“ dodává Procházka. Základním kamenem projektu by měli být studenti univerzity. „Komunita studentů je také naším primárním cílem, motivovaní a vzdělaní studenti UP mohou ovlivnit smýšlení veřejnosti mimo univerzitu. Proto používáme komunikační nástroje a postupy blízké takzvané generaci Z,“ popisuje Procházka.

Do dobrovolnické iniciativy se zapojili i studentští senátoři Tereza Marková z fakulty zdravotnických studií a Dominik Voráč z fakulty pedagogické. Studentka fyzioterapie se věnuje Instagramu Lovců kachen a chystá nábory nových lovců. Student doktorandského studia zaměřeného na mediální výchovu se podílí na vytváření databáze s hoaxy. Problematikou hoaxů se totiž zabývá i v rámci svého studia a podílel se také na studii, která dezinformace okolo coronaviru mapuje. „Z toho důvodu jsem iniciativu profesora Procházky uvítal a doufal jsem, že se do ní můžu zapojit. Za poslední rok mám v hlavě stovky hoaxů a jsem rád, že tuto svou ‚znalost‘ můžu nějak uplatnit. Pomáhám tedy s databází hoaxů, občas nějaký vyvrátím a jako každý jiný člen se podílím na fungování iniciativy,“ řekl Voráč.

Lovci kachen zatím působí především na Facebooku a Instagramu. Svá vlastní videa, vytvořená v místních podmínkách, zavěšují také na Youtube. „Naší ambicí ale není cílit na obecnou populaci – to je spíše role státu, ale na poučené publikum, které je předá ve srozumitelné formě komunitě,“ upřesňuje Procházka.

Lovci plánují živé přenosy přednášek. Iniciativa by také v budoucnu ráda uspořádala konferenci na téma boj s dezinformacemi. Univerzita Palackého by tak byla první univerzitou, která by se tímto tématem vážně zabývala.

Autor: Tereza Sládečková


Pokud je vám téma mediální gramotnosti blízké a chcete rozšířit znalosti sobě nebo svým dětem, můžete se zapojit do projektu Týdny mediálního vzdělávání. Už druhým rokem se totiž letos budou konat online.


Zdroj: zurnal.upol.cz, ceskenoviny.cz

Foto: zurnal.upol.cz, facebook Lovci kachen