Vynikajúca správa: Slovensko sprísňuje zákon o týraných zvieratách

Michaela Olexová 19. 2. 2021

Organizácia Zvierací ombudsman prináša pre Slovensko úžasnú novinku. Po rokoch boja za zvieracie práva bol schválený nový zákon. Upravuje podmienky chovu pre osoby, ktoré majú spojitosť s týraním a nehumánnym prístupom k zvieratám. Nový zákon zakazuje ďalší chov zvierat až na päť rokov. Novela vychádza 15. marca a výrazne tým obracia prístup k zvieratám na Slovensku.

S výraznou pomocou slovenských zákonodarcov organizácia dosiahla veľkú vec. Hlasovaním NR SR prešla po rokoch novela zákona. Od 15. marca tak umožní orgánom veterinárnej správy obmedziť, či dokonca zakázať chov hocijakého zvieraťa v prípade dokázateľného zanedbania starostlivosti či týrania. 

Orgány veterinárnej správy majú od marca právo zakázať chov akéhokoľvek zvieraťa až na päť rokov. Po novom sa zákon vzťahuje aj na menšie domáce zvieratá (psy, mačky) či jedného koňa. Doteraz sa takýto zásah dal uplatniť len v prípade zanedbania starostlivosti veľkých hospodárskych zvierat. Organizácia Zvierací ombudsman takéto opatrenie navrhla v júni minulého roku po sérii prípadov týrania (nielen) v rómskych osadách. Dnes, necelého pol roka po oznámení našej iniciatívy, sa táto zmena stala skutočnosťou,“ informuje na sociálnej sieti Facebook organizácia Zvierací ombudsman. Dodáva, že toto je neviditeľná práca množstva aktivistov, ochranárov a politikov.

Takéto zmeny, aj keď často pomalé, sú výsledkom množstva práce, vyjednávania a rokovaní, ktoré vám nemáme ako sprostredkovať. Prinášajú však reálne a praktické riešenia, vďaka ktorým môžeme výrazne znížiť množstvo týraných a trpiacich zvierat.“

Hoci problematika starostlivosti o zviera je rozšírená na celom Slovensku, pre segregáciu rómskej menšiny je v rómskych osadách prirodzene najväčšia.

Zuzana Stanová z organizácie Zvierací ombudsman podpisuje s rektorom Univerzity Komenského, Marekom Števčekom, memorandum o vzájomnej spolupráci.

Aktivisti z ochranárskych združení poukazujú na stovky násilných príspevkov. Tieto príspevky často ukazujú odporné fotografie plné týraných zvierat. Upozorňujú na kontext zlého sociálneho prostredia. Dodávajú, že páchateľmi činov ako tieto sú často aj deti, ktoré takéto činy vnímajú vo svojom okolí – je im ukazované, že takýto prístup je v poriadku, dokonca je zábavný.

Oproti ostatným krajinám v EÚ je na Slovensku tento problém príliš málo riešený. Zažívame tak pravidelne prípady, keď páchateľom takéto činy prejdú bez väčšieho vyšetrovania. Ochrana zvierat v tomto rozsahu je pritom zakotvená aj v Zmluve o fungovaní EÚ.

Zvierací ombudsman spolupracuje s viedenskou zvieracou ombudsmankou, ktorá dala do povedomia systém fungujúci v niektorých rakúskych krajoch. V týchto oblastiach musí každá osoba pred povolením chovu psa prejsť povinným výcvikom ukončeným skúškou. Pri preukázaní zanedbania či týrania sa následne odoberá právo chovu.

Zuzana Stanová z organizácie Zvierací ombudsman tak vyzýva premiéra na kroky vedúce k riešeniu. Upozorňuje na zlú reputáciu Slovenska na medzinárodnom poli. Táto reputácia vychádza z nedôsledných opatrení proti skupine obyvateľov, ktorí sa takýmto týraním dokonca zabávajú.

Zvierací ombudsman nedávno podpísal memorandum o spolupráci s Univerzitou Komenského. Na siedmich fakultách tak bude prebiehať zvyšovanie povedomia o ochrane zvierat, vrátane krokov na zvyšovanie empatického cítenia k zvieratám. Študenti sa tiež budú učiť o právnych normách v oblasti ochrany zvierat a prírody. Podobnú dohodu už predtým organizácia uzavrela aj s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Autor: Michaela Olexová


Další evropskou zemí, která zaznamenává posun v oblasti ochrany zvířat, je například Francie. Ta plánuje zákaz vystupování cvičených zvířat v cirkusech a mořských parcích.


Zdroj: startitup.sk, FB: Zvierací ombudsman

Foto: FB: Zvierací ombudsman, unsplash