S Datovou Lhotou se děti ve virtuálním světě neztratí

Lukáš Kuřík 26. 7. 2020

Nejmladší generace vyrůstá v prostředí, kde je již počítačová technika samozřejmostí a děti s ní jsou ve styku již od útlého věku. Na nejmladší diváky se rozhodla cílit Česká televize, která pro ně připravila nový vzdělávací pořad s názvem Datová Lhota, který se na stanici ČT : D poprvé objevil v květnu.  Ten si klade za cíl zvýšit počítačovou gramotnost dětí. Na seriál navazuje na webu České televize poučný pořad nebo výukové listy pro učitele prvního stupně.     


Když se v březnu zavřely školy, převzala vzdělávací iniciativu částečně i Česká televize. Kromě výuky klasických předmětů spustila v květnu i delší dobu připravovaný projekt, který má děti vzdělávat v oblasti počítačových znalostí. „My jsme vycházeli z toho, že podle Rámcového vzdělávacího programu se i na prvním stupni má učit o počítačích, ale naše zkušenost byla taková, že řada prvostupňových učitelů s tím sama nemá uživatelsky velkou zkušenost, takže jsme se snažili udělat to co nejvíc přístupné právě i pro pedagogy,“ říká Kristina Volná z Centra dramaturgie nových médií České televize a přidává konkrétní příklad spolupráce s učiteli. „Překvapila nás jedna učitelka, která pokládala za zajímavé, že děti nerozumí velikosti dat. Oni nechápou, že textová zpráva je menší než obrázek a obrázek je menší než video. Dospělému to může připadat banální, ale vychází to z konkrétních zkušeností učitelek prvního stupně,“ dodává na konto pátého dílu s názvem Kde to vázne?, který dětem problematiku velikosti dat vysvětluje.

Ústřední seriálovou postavou desetidílného seriálu Datová Lhota je zvídavý Kuba, který zastupuje pohled dětského diváka. Na všechny jeho nejrůznější a někdy dotěrné dotazy trpělivě odpovídá Marwin, zkušený „ajťák“ a Kubův průvodce Datovou Lhotou. Ten svého svěřence učí nejen správnému a bezpečnému chování na počítači, ale i vysvětluje, jak počítač funguje. Děj občas oživí i Kubova sestra Linda. Všem třem rolím propůjčil svůj hlas herec Matouš Ruml.

Seriál se snaží děti zaujmout i silnou dějovou linkou, která mnohdy dominuje nad informativní složkou. „Záměrem toho pořadu bylo ukázat dětem svět v počítači, ukázat hrdinu, který jim je podobný a řeší problémy, které mohou děti řešit také. Třeba že si omylem stáhnou vir a ten ho nahraje na web kameru, a to trapné video pak rozešle spolužákům, protože na ně našel kontakt v adresáři,“ vysvětluje Kristina Volná.

Autoři Datové Lhoty se neomezili pouze na televizní pořad, vytvořili i čtyři schémata stejnojmenných výukových lekcí pro výuku ve škole. Podrobně vypracovaný dokument, který je učitelům k dispozici na stránkách České televize, detailněji rozebírá konkrétní oblast nastíněnou v určitém díle. Dětem se tak přiblíží témata, jako jsou počítačové viry, internetová síť či ukládání dat.

Další navazující projekt, Kubova talkshow, je k dohledání na webu Déčka. V každém z dosud vytvořených šesti dílů zpovídá hlavní postava Datové Lhoty Kuba po vzoru zábavných televizních talkshow hosta, který mu pomůže pochopit dané téma více do hloubky. Respondentem tu může být například počítačový vir, panáček z jádra počítače či panenka z „Prohlížečova“. Sedmý díl bude divákům k dispozici již v následujících dnech a autoři doufají, že nebude poslední.

Na vzniku celého projektu mají zásluhu i Matematicko-fyzikální fakulta UK a CZ.NIC, kteří po celou dobu s Českou televizí spolupracovali. Zatímco CZ.NIC dohlížel na správnost scénáře a zároveň zaštítil pořad finančně, aby vůbec mohl vzniknout, v případě Matfyzu se jednalo především o pomoc s obsahovou částí. „Pomáhali nám s přípravou témat a se scénáři. Velmi nám pomohli s učitelskými listy, když si to jedna slečna vzala jako svou diplomovou práci. Řekla bych, že u modelových hodin jejich práce byla daleko větší než naše,“ prozradila na závěr Kristina Volná.

Autor: Lukáš Kuřík 

V České republice začal vznikat ještě jeden velice speciální seriál, a tím jsou Plešouni. Pro koho je tento seriál určený a proč se ho Eliška Podzimková rozhodla vytvořit? To vše se dozvíte na našem webu.

Zdroj a foto: Česká televize