Revoluce v rozpoznávání identity! Čeští občané se budou moci prokázat bankovním přístupem

Gabriela Kokešová

Česká bankovní asociace právě připravuje projekt Sonia, který by Čechům umožnil používat bankovní identitu nejen k přihlašování do internetového bankovnictví, ale i k prokazování své totožnosti. Až pět milionů Čechů by mohlo získat svůj digitální občanský průkaz, který by předstatoval formu elektronické komunikace s úřady a soukromými společnostmi. 

Česká bankovní asociace (ČBA) vyjadřuje názor, že v Česku chybí univerzální masově rozšířený digitální doklad totožnosti. Výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek říká, že v zahraničí se často využívá bankovní identita jako nejrozšířenější nástroj digitálního ověřování. Bankovní identita se podle něj využívá i pro potřeby nebankovních subjektů, a také ke vzdálenému prokazování identity. Konkrétními produkty, které by mohly využívat právě digitální identitu, budou například nahlížení do katastru nebo komunikace s finančním úřadem. Bankovní identita by mohla být prospěšná také pro soukromé podnikatele.

Poskytovatelé služeb by měli pocítit ulehčení identifikace osob v on-line prostředí. Součástí projektu ČBA je i ochrana soukromých informací. Znamená to tedy, že bankovní identita by zprostředkovávala pouze identifikaci osob. Podle slov asociace bude užívání bankovní identity zcela bezpečné. Ověření identity tímto způsobem by probíhalo pouze se souhlasem občana. Za služby by platili pouze komerční poskytovatelé služeb.

Projekt Sonia by měl vzniknout jako podpora projektu Digitální Česko a jako součást rozvoje digitální ekonomiky. „Sonia je projekt, který nejen že přinese daleko větší dynamiku do tempa naplňování vládního programu pro Digitální Česko, ale také jasně doloží, že právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru je cestou, jak dostat Česko mezi nejvyspělejší digitální země,“ upozornil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Zkušenosti s bankovní identitou mají státy jako Dánsko, Kanada či Indie. Právě zkušenosti ze zahračních zemí byly inspirací pro projekt Sonia. V zemích, kde se digitální identita využívá, funguje dobře spolupráce bank a státu při ověřování on-line identity, tato spolupráce je také velkým usnadněním. Ve Švédsku se digitální identita používá od roku 2003, v dnešní době tuto službu využívá přes sedm milionů občanů.

Pro to, aby se projekt stal skutečností, je zapotřebí mnoho změn, jako například legislativní změna, která proběhne ve formě úpravy čtyř zákonů.

Celý projekt by mohl začít probíhat od příštího roku. „My jsme v tom optimističtí, protože spolupráce se státními orgány v tomto probíhá velmi dobře,“ dodává Štěpánek.

Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2773634-cesi-mohli-mit-brzy-digitalni-obcanku-pomoci-pristupu-do-internetoveho

Foto: LUISS Business School

Zajímá vás, jaké jiné technologie může přinést blízká budoucnost? Přečtěte si o nástroji, který by mohl ověřovat informace v médiích.