Online atlas dějin vzdělává studenty i odborníky nejen v Česku

Webový portál Český historický atlas je výsledkem několikaleté mezioborové spolupráce historiků, kartografů, geografů a geoinformatiků. Projekt byl zdarma spuštěn už na začátku května pro všechny, koho zajímá historie. Na portálu najdeme přes 160 různých map od středověku po současnost, k nim skoro tři sta přidaných obrazových materiálů doplněných dalšími informacemi souvisejícími s daným obdobím, všechny srovnané do osmi kapitol.

„Cílem bylo především zpracovat elektronický mapový portál věnovaný českým a československým dějinám, resp. významným historickým etapám, tematickým okruhům a událostem,“ shrnuje Eva Semotanová, profesorka Historického ústavu AV ČR garantující projekt. Odborníci se snažili opravit všechny chyby, které mohli lidé najít v historických internetových mapách Česka a Československa připravených nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. „Proto jsme se rozhodli připravit portál, který představí české a československé dějiny na základě výsledků soudobého výzkumu a z toho důvodu je portál také v angličtině,“ doplňuje historička.

Celý portál navazuje na Akademický atlas českých dějin vydaný v roce 2014, který byl o rok později oceněn Magnésií Literou, a jeho doplňující verzi Kapitoly z dějin 20. století, publikovanou před dvěma lety. Během přípravy rozšířeného vydání se na webovém portálu již pracovalo a nyní je výsledek čtyřleté práce zveřejněn. K vytvoření internetové verze přispěl fakt, že je projekt daleko dostupnější než jeho předchůdci v tištěné verzi, další jeho výhodou je možnost srovnání tematických map.

„Náš projekt je průkopníkem v oblasti historických webových atlasů, a to nejen v českém prostředí,“ připomíná důležitost atlasu Jiří Cajthaml, garant webového portálu a profesor na ČVUT. Atlas je vytvořen netradičním a inovativním způsobem, který zpracovává výsledky historického výzkumu. Stává se prozatím jediným uceleným dílem v online prostoru. „Jeho hodnota je i v samotných tematických datech. Kolegové z HÚ AV ČR zpracovali zajímavá témata, některá byla kartograficky vizualizována dokonce poprvé,“ doplňuje Jiří Cajthaml.

Pro přípravu jakékoli mapy je důležité, aby autoři zvážili, zda je téma vhodné pro zpracování v kartografické podobě. U historických událostí nastává problém v případě, že není dostatek materiálu. Podle profesorky Samotanové je nejobtížnější vytvářet mapy ke starším dějinám, hlavně středověku, a to kvůli nekompletním a nedostatečně přesným informacím, které se dochovaly. Mezi nejstarší mapy, které v atlase najdeme, patří rozloha Sámovy říše z první poloviny sedmého století, naopak jedna z nejnovějších map znázorňuje rozhledny nebo fungující lázně v roce 2019.

Eva Samotanová také popsala průběh jejich tvorby. „Příprava každé mapy přináší řadu otázek a problémů. Lze je shrnout do čtyř základních bodů, prvním je výběr tématu mapy, následuje vytvoření autorského návrhu mapy, poté kartografické zpracování autorského návrhu mapy a korektury a nakonec publikování mapy.“

Během celého projektu se setkaly společně tři obory, každý smýšlející a nahlížející na problémy českých dějin trochu jinak. Přesto mají za sebou přínosné dílo, při kterém se obohatili nejen o vědomosti, ale také v rámci mezilidských vztahů. „Za sebe mohu říct, že bych se nebál jakékoliv další spolupráce s HÚ AV ČR,“ komentuje Jiří Cajthaml a dodává: „Používání aplikace ve školách při výuce je největším oceněním naší práce. Tímto chci všem zúčastněným na projektu poděkovat, myslím, že se naše úsilí vyplatilo.“

Autor: Tereza Bečvářová


Pro modernizaci a zatraktivnění výuky ve školách vznikají nové projekty i v rámci dalších předmětů. V případě fyziky například interaktivní učebnice Vividbooks.


Zdroj: avcr.cz, idnes.cz, prf.ujep.cz

Foto: gisportal.cz

Příspěvek vytvořen 20

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy