NEVAJGLUJ. Kolektivní systém pomáhá obcím s náklady na úklid nedopalků

Nedopalky cigaret patří k nejrozšířenějším znečišťovatelům naší planety. Vyskytují se na chodnících měst, ale i v přírodě. Řada lidí však neví, že odhození nedopalku na zem je pro životní prostředí podobně škodlivé jako odhození plastové lahve. Ministerstvo životního prostředí ČR proto rozhodlo, aby kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s. přispíval obcím na náklady spojené s úklidem nedopalků.

Jednorázové plastové výrobky, kam se řadí také cigaretové filtry s obsahem plastů, se v podobě nedopalků řadí k takzvanému litteringu. Jedná se o odpad, kterého se člověk zbavuje vědomě či nevědomě odhozením mimo odpadkový koš. Na základě principu „znečišťovatel platí” se musí výrobci vybraných plastových výrobků podílet na úhradě nákladů, které obce a města k udržování čistoty na veřejných prostranstvích vynakládají. To je součástí i Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobci jsou povinni hradit náklady za sběr odpadu a úklid odpadků i různá osvětová opatření reagující na tuto problematiku. Opatření rozšířené odpovědnosti výrobce pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky platí od letošního ledna.

NEVAJGLUJ a.s. podpoří náklady obcí na úklid nedopalků

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo 10. října rozhodnutí o oprávnění společnosti NEVAJGLUJ a.s. k provozování kolektivního systému podle „zákona o jednorázových plastech”. Toto rozhodnutí má umožnit společnosti NEVAJGLUJ a.s., aby se přímo podílela na hrazení nákladů, které obce vynakládají při boji proti nedopalkům ve veřejných prostranstvích. Obce tak mají nárok na náhradu za sběr nedopalků. „Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme postupně uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 % obcí v Česku. Pokud s námi obce uzavřou smlouvu letos, budou jim náležet úhrady již i za rok 2023,“ řekla Martina Vrbová, ředitelka NEVAJGLUJ a.s.

Tento kolektivní systém vznikl na základě dohody tabákových výrobců. Vedle pomoci obcím s náklady na úklid nedopalků, bude také usilovat o zvýšení ochrany životního prostředí omezením odhazování nedopalků. Systém NEVAJGLUJ a.s. se také snaží o osvětovou činnost, která má veřejnosti celou problematiku přiblížit a usilovat o omezení odhazování tohoto odpadu do naší přírody.

Nedopalky ničí životní prostředí

Podle údajů Cigaretovníku každý osmý dospělý kuřák nepovažuje odhození nedopalku na zem za znečišťování. Pětina dospělých kuřáků v Česku nemá problém po dokouření cigarety na veřejnosti zahodit nedopalek na zem, do kanálu nebo na trávu. A téměř polovina dospělých kuřáků si myslí, že se nedopalky rychle rozkládají. Cigaretový nedopalek je však velkým útočníkem na naši přírodu. Jeden nedopalek se totiž rozkládá až patnáct let. Obsahuje acetát celulózy, což je bioplast vyrobený z dřevní buničiny. Nedopalky jsou tedy jedním z nejrozšířenějších zdrojů plastového odpadu na světě. Roční produkce cigaret se pohybuje kolem šesti bilionů kusů, z toho čtyři a půl biliónu končí jako nerecyklovatelný odpad.

Řešení je při tom velmi jednoduché, nedopalek stačí vyhodit do koše, ideálně do směsného komunálního odpadu. Ve velkých městech tak skončí ve spalovně, kde svým složením podporuje hoření a může být i energeticky využit pro výrobu tepla či elektřiny.

Stop nedopalkům

Bojovat proti odpadu v podobě nedopalků se dá různě. Projekt BezVajglu vznikl s myšlenkou vyčistit naše okolí od cigaretových „vajglů”. Na jejich webu si kuřáci můžou zakoupit svůj osobní cestovní popelníček v podobě pouzdra, kapsičky či boxu. Mají tak ideální místo pro odhazování popela i nedopalků vždy po ruce a odpadu se pak svědomitě zbaví později. Na některých místech se také objevují nástěnné popelníky, které představují skvělou možnost, jak udržet pořádek a čistotu třeba před pracovišti. Řada organizací přišla s kampaněmi, které mají kuřáky dovést k odhazování nedopalků do koše. V ulicích se objevily popelníky v podobě interaktivních boxů. Na každé straně je nějaký názor či věc, pro kterou vhozením nedopalku člověk hlasuje. Interaktivní pouliční popelníky se objevily například v Brightonu ve Velké Británii, ale i v dalších evropských městech.

Snahy omezit znečišťování životního prostředí odhazováním nedopalků jsou velké a pro dobro naší planety můžeme jen doufat, že projekty typu BezVajglu nebo činnosti NEVAJGLUJ a.s. budou přibývat.

Autor: Andrea Mašíčková


Víte, že existují tablety, které mohou vyčistit zamořené vody? Vyvinuli je vědci z Univerzity Palackého a dočtete se o nich v tomto článku.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Zdroje: nevajgluj.cz, cigaretovnik.cz, eur-lex.europa.eu, bezvajglu.cz 

Foto: nevajgluj.cz, cigaretovnik.cz, plus.rozhlas.cz, shareably.net 

Příspěvek vytvořen 27

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy