Vědcům z UP se podařilo vyvinout speciální tablety k čištění zamořených vod

Clara Isabella Andrews 17. 5. 2021

Již to není krátká chvíle od doby, kdy je Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) považován za vysoce kontroverzní téma v rámci Univerzity Palackého v Olomouci. Ovšem v posledním měsíci nastala událost, za kterou by mohly přírodní vody značně děkovat. Vědcům ze jmenovaného institutu se totiž podařilo úspěšně vyvinout speciální přípravek na bázi nanočástic železa, díky kterému lze vyčistit například kontaminované vody v důsledku různých ekologických havárií. Výsledky výzkumu jsou nyní pod křídly evropského patentu, jenž vstoupil v platnost letos v dubnu.

Přípravek je nyní zachovaný ve formě šumivých tablet, které účinkují velmi rychle a jsou schopny odstranit například pesticidy, herbicidy, šestimocný chrom, arzen, ale i další znečištění.

„Tablety obsahují nanočástice železa, které jsou v nich stabilní. Jakmile se ale dostanou do vody, velmi rychle se rozptýlí do velkého objemu vodného prostředí. V tabletách obsažené směsi kyselin a hydroxidů, které způsobují šumění, současně velmi rychle aktivují nanočástice a umožňují tak velmi rychlou reakci mezi jejich povrchem a polutantem,“ uvedla hlavní autorka patentu Eleni Petala z CATRIN.

Práce vědců z UP byla součástí programu Bezpečnostního výzkumu České republiky, který je financován ministerstvem vnitra. Tito odborníci se na jeho řešení také podíleli s Vojenským výzkumným ústavem a s firmou Dekonta. Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek (včetně chemických bojových látek), unikajících například při průmyslových či vojenských haváriích.

„V projektu byl hlavní důraz kladen na rychlé nastolení účinku nových (nano)technologií a vysokou efektivitu zásahu, aby bylo minimalizováno ohrožení vodních zdrojů a obyvatelstva a zamezilo se dalšímu šíření nebezpečných chemických látek do životního prostředí. Tyto požadavky jsme bezpochyby naplnili. Naše řešení je snadné, rychlé a poměrně levné, neboť na vyčištění vody není potřeba aplikovat velké množství nanočástic železa, případně jiných činidel,“ objasnil Jan Filip, který je dalším autorem patentu.

V letošním dubnu byl pracovnímu výsledku udělen evropský patent, který se vztahuje na způsob vytvoření přípravku i způsobu jeho využití pro dosažení mimořádně vysokého účinku. Ten byl potvrzen zejména při redukci šestimocného chromu, jehož únik může hrozit například z galvanoven, ale přípravek účinkuje také na široké spektrum dalších anorganických látek (kovy a polokovy, jako třeba arzen), na halogenované chemické látky, endokrinní disruptory, pesticidy či herbicidy. Tablety by se podle vědců mohly využít například i pro čištění studní kontaminovaných během povodní, do bazénů nebo do povrchových vod během ekologických havárií.

Autor: Clara Andrews


O vědcích z Univerzity Palackého je v poslední době čím dál víc slyšet. V loňském roce třeba přišli s novým způsobem odběru vzorků na covid-19, který si zvládne provést každý sám z pohodlí domova.


Zdroj: www.zurnal.upol.cz

Foto: plzen.rozhlas.cz, crsmsodry.cz, catrin.com