Do české databáze živočišných a rostlinných druhů může přispět každý. Nyní už obsahuje více než 25 milionů záznamů

Lýdie Hájovská

Ze sbírky nálezové databáze ochrany přírody čerpají nejen vědci, ale i ochránci přírody. Využívají údaje o výskytu rostlin a živočichů při ochraně ohrožených druhů. Databáze obsahuje již 25 a půl milionu záznamů o výskytu zvířat a rostlin na území České republiky.

Data jsou důležitá také pro vyhodnocování dlouhodobých trendů jejich početnosti a pomohla už třeba při mapování račího moru a jeho šíření. V současné době v Česku vědci mapují například výskyt veverek obecných. „Ani u tak známého druhu nelze tvrdit, že známe jeho rozšíření dostatečně. Zajímavé je totiž třeba zjistit, zda existují nějaké souvislosti mezi výskytem barevných forem veverek (rezavá a černá),“ vysvětluje pro server wave.rozhlas.cz Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Většina obsahu databáze je veřejná a přispět do ní může kdokoliv kupříkladu prostřednictvím aplikace BioLog. Podle této aplikace je v Česku velké množství amatérských pozorovatelů, proto je spolupráce s veřejností tak přínosná. Lidé nejčastěji zadávají kachnu divokou, sýkoru koňadru a kosa černého, z obojživelníků pak skokana hnědého a nejčastějším zadávaným druhem motýlů je babočka paví oko.

Jen hmyzích druhů je v tuzemsku podle aplikace na 24 000 druhů, 3 500 druhů cévnatých rostlin a 1 500 druhů lišejníků. Kvůli rychlosti poznání ovšem nelze přesně určit, kolik druhů u nás celkově žije. Aplikace je nyní dostupná v Google Play.

Zdroj: rozhlas.cz, biolog.nature.cz

Foto: pixabay.com