Louky u pramenů minerálek Mattoni 1873 se stanou útočištěm mnoha druhů motýlů a hmyzu

Nikol Látalová 1. 8. 2022

Český svaz ochránců přírody a společnost Mattoni 1873 přišli se společným projektem Motýlích luk, jenž si klade za cíl vrátit do volné přírody co možná nejvíce druhů motýlů, hmyzu a rostlin. Na několika místech poblíž pramenů minerálních vod Mattoni tak vzniknou louky, na kterých se má cílenou péčí této druhové rozmanitosti dosáhnout. Jedná se například o louku mezi Prameny a Mnichovem na Chebsku, další pak vzniknou v Byňově a v Poděbradech, tedy u pramenů vody Magnesia, Dobrá voda a Poděbradka.

Pozemek u Pramenů na Chebsku o velikosti 4,5 hektaru dosud nebyl obhospodařován, neboť je částečně podmáčený. I to je důvod, proč se na tomto pozemku rozšířily agresivní druhy trav a dalších rostlin, které potlačují přirozený rozvoj bylin, které potřebují k životu motýli a další druhy hmyzu. Tomuto potlačování se snaží zabránit Český svaz ochránců přírody (ČSOP), jenž už má s pozemkem určité plány.

„Určitě je potřeba kosení, které zpestřuje diverzitu rostlin, ale to kosení nesmí být celoplošné a ve stejný termín, ale rozfázované. V našem případě tak třetina až polovina zůstane nepokosena a bude sloužit jako útočiště hmyzu, ale třeba i plazů,“ říká Pavla Tájková z ČSOP. Podle ní však bude trvat nejméně pět let, než se větší biodiverzita druhů i jedinců projeví.

V současnosti zde žije několik druhů motýlů, například modrásek ušlechtilý a modrásek lesní nebo hnědásci jitroceloví a rozraziloví. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se louka za několik let pomocí důkladné a citlivé péče stát domovem i dalších druhů motýlů, kteří se často nachází mezi chráněnými druhy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se větší druhové rozmanitosti na této louce dosáhne tak, že do ní nebude zasahovat člověk, opak je pravdou. Pokud totiž leží pozemek ladem, opanují ho invazivní druhy rostlin, ale pokud se pravidelně a plošně seká, hmyz ztrácí domov a rostliny pro svou výživu. „Luční společenstva potřebují lidský zásah v době sekání. Ne celé plochy, ale jejích částí tak, aby zbytek byl vždy útočištěm pro hmyzí společenstva,“ vysvětluje Tájková.

Projekt, jehož celý název zní Motýlí louky Rudiho Mattoniho, navazuje na odkaz pravnuka zakladatele značky Mattoni, Rudolfa Heinricha Mattoniho. Rudi Mattoni byl uznávaným americkým entomologem, který však letos zemřel. „Pro motýly jsme se rozhodli na základě doporučení odborníků a je více než symbolické, že se jimi zabýval i Rudi, který Česko, a zvláště Karlovarsko, často navštěvoval. Chceme, aby jeho odkaz pokračoval dál, proto jsme projekt motýlích luk pojmenovali po něm,” uvedla Klára Hálová z firmy Mattoni 1873. Jedná se ovšem o práci na řadu let, neboť každé území je specifické a musí se obhospodařovat podle zvláštního plánu. ,,Nejčastěji se jedná o kosení a odstranění náletových dřevin, dále také o likvidaci invazních druhů rostlin, budování jezírek či tůní a výsev květnatých luk pomocí zeleného sena tak, abychom pracovali s místním rostlinným genofondem,“ uvedl Petr Stýblo z ČSOP.

Autor: Nikol Látalová


O dalším projektu ochránců přírody s názvem Vraťme vodu přírodě se můžete dočíst v našem článku.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Zdroj: idnes.cz, ceskenoviny.cz, ekolist.cz

Foto: nasregion.cz, idnes.cz, treking.cz, zpravy.aktualne.cz