Chladným dnům odzvonilo, pojďme přivítat jaro poezií

Vyjdi v zahradu
dotek slunce na skráni –
něžné svítání.


Ach, sněženčátka,
pozvolna začínáte
klepat na vrátka.


Změna ovzduší
naděje se rozlévá
lidem do duší.Paprsky hřejí
rozpouštějíce smutky –
deště krůpěji.


S vánkem přijde den
pak se mihne vlaštovka
život obrozen.


Klidná hladina
blankytnou modř zrcadlí
jaro začíná.

Autor: Barbora Černošková

Ilustrace: Magdaléna Kramperová