V Polsku se diskutuje o důchodu pro psy a koně ve státních službách

V Polsku se již pár let diskutuje o potřebě zabezpečit policejní psy a koně, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni opustit službu a odejít do důchodu. Podle zákona předloženého Sejmu (dolní komora polského Parlamentu, pozn. edit.) mají psi a koně vyřazení ze služby podřízené Ministerstvu vnitra a veřejné správy nárok na zvláštní „starobní důchod“. Ten jasně uvádí, co by se mělo s těmito zvířaty stát.

Podle vládního zákona, který byl v dubnu zaslán do Sejmu, psi a koně sloužící nejen u policie, ale také v pohraniční stráži, armádě, vězeňské službě a hasičském sboru mají zůstat ve svých jednotkách i po odchodu do důchodu. Pokud v místě, kde pes vyrůstal, nebudou mít pro tento krok adekvátní podmínky, bude moci zvíře přejít na jinou jednotku. O tomto kroku budou rozhodovat konkrétní lidé, například v případě policie to bude hlavní velitel.

Podle vládní myšlenky se o vysloužilé zvíře může postarat jeho současný správce. Pokud to není možné, měl by být pes nebo kůň předán jinému důstojníkovi s kvalifikací. Není-li možné ani to, může jít zvíře do péče obyčejného policisty, důstojníka ve výslužbě, nebo dokonce osoby propuštěné ze služby. Ošetřovatel zvířete v důchodu má dostávat krmivo v naturáliích nebo ekvivalent ve finanční podobě.

Podle návrhu jsou chovatelé povinni dodržovat striktní požadavky, které se týkají řádné údržby zvířat. Tento návrh bude zahrnovat tyto podmínky:

  • odpovídající strava a neustálý přístup k pitné vodě;
  • péče o zdravotní stav zvířete, včetně očkování a preventivních prohlídek;
  • možnost každodenního pohybu zvířete
  • péče a údržba;
  • zajištění podmínek údržby přizpůsobených biologickým potřebám.

Denní sazba pro psa v důchodu, který váží více než 20 kilogramů, má vynášet v letním období 10 zlotých (cca 56 českých korun) a v zimě 13 zlotých (cca 73 českých korun). U menších psů to bude 7 zlotých (cca 40 českých korun) a 10 zlotých (cca 56 českých korun). Standard pro koně je částka ve výši 23 zlotých (cca 130 českých korun).

Psi a koně ve službách vykonávají velmi náročnou práci ve prospěch státu

Psi slouží nejen u policie, ale také u pohraničních a železničních stráží nebo u celních a vězeňských služeb. Mimo jiné slouží vojenské policii, státní veřejné službě a také jsou zapojeni v jiných formách, jako jsou pátrací skupiny, polská armáda nebo obecní stráž. Koně slouží u policie, pohraniční stráže a u vybraných městských strážců v Polsku a v polské armádě. Ve službě je kolem 80 koní a 1500 psů. Velkou skupinu psů taktéž reprezentují ti záchranářští.

Služební zvířata mají v náplni své práce sledování a identifikování pachů lidí a pátrání po pohřešovaných osobách. Také zajišťují občanům bezpečnost díky vyhledávání výbušnin a drog, podporují hlídkové činnosti při hromadných akcích a bojové činnosti k zadržení nebezpečných zločinců. Mimo jiné psi pracují ve vodních záchranářských jednotkách.

Většina služebních psovodů poskytuje stravování a veterinární péči po odchodu psa do důchodu. Často jde o velmi vysoké náklady. Jen málo jezdců uniformovaných služeb je schopno pokrýt měsíční náklady na údržbu nemocného koně v důchodu.

„Nová nařízení rovněž stanoví vznik Rady pro zvířata. Ta má zahrnovat zástupce sdružení na ochranu zvířat, zástupce útulků, vědeckých institucí, veterinářů a chovatelů. Orgán má předkládat výroční zprávy o dobrých podmínkách zvířete. Zákon bude nyní projednáván Senátem Polské republiky,“ uvedla ve svém prohlášení hlavní rada polských policistů.

Diskuze na toto téma trvají již několik let

První jiskra, která protlačila toto téma do popředí, se zrodila v listopadu 2019, kdy se poslankyně Katarzyna Piekarska obrátila s dotazem na ministra vnitra a veřejné správy Mariuszowa Kamińskieho. V otázce zaznělo, zdali na ministerstvu vnitra existuje nějaká legislativa ohledně psích důchodů, zda došlo ke konzultacím s podřazenými útvary ministerstva vnitra o osudu zvířat po ukončení služby a zdali byly vytvořeny statistiky a ukládány informace o situaci a stavu zvířat po ukončení služby.

„Během osmého volebního období Sejmu Polské republiky byly provedeny práce na poslancově návrhu zákona, kterým se mění zákon o ochraně zvířat a některé další zákony. Tento návrh předurčoval za předpokladu, že: opatrovník zvířete používaného pro zvláštní účely, který byl vyřazen ze služby rozhodnutím příslušného orgánu, má nárok na měsíční příspěvek na výživu vyplácený do doby, než zvíře zemře,“ uvedl 28. ledna tohoto roku Kamiński.

Autor: Izabela Waclawková


Dobrá zpráva také ze Slovenska. Tam zpřísnili tresty za ublížení a týrání zvířat.


Zdroj: gazeta.policja.pl, www.money.pl, nszzp.pl

Foto: www.radiozet.pl, www.policja.pl, Equista – Petycja ws. emerytur dla koni i psów po zakończeniu służby,