Ťuk, ťuk. Tři králové opět zamíří k našim dveřím

Jako každým rokem, i letos vyráží do ulic řada koledníků, převážně dětí, ustrojených za pohanské mudrce Tři krále. Den Zjevení Páně, přesněji 6. leden, je totiž zasvěcen organizaci největší sbírky v České republice, a to Tříkrálové. Každá trojice koledníků s sebou nese kasičku na přispívané peníze. Ta musí být vždy patřičně zapečetěna Charitou ČR a výtěžek, přesněji pak 65 % z něj, zůstane v dané lokalitě, pro rozvoj a pomoc v nouzi. Loni se sbírkou vybralo přes 141 milionů korun. 

Koleda My tři králové zazněla loňský rok i v online podobě, a to kvůli nepříznivé pandemické situaci, jež nás všechny odkázala na pomoc skrze virtuální prostředí. I tak se ale našla spousta dobrovolníků, kteří dárcovskou SMS či převodem peněz z účtu pomohli tříkrálové sbírce. Celkem se díky online koledě a bezhotovostním darům vysbíralo přes deset milionů korun, ty pak společně s dary z kasiček překonaly dokonce hranici 141 milionů.

Částkou přes jeden milion korun přispěli lidé také skrze tradiční benefiční koncert pořádaný v Brně. Letos se na něj můžeme těšit znovu, a to v neděli 8. ledna na ČT 1. Nebudou chybět pěvecká vystoupení ani reportáže z míst, kde finanční dary nejvíce pomohly. Přispívat budete moci přes DMS.

Připomeňme si tradiční zvyky a obyčeje, které by neměly zůstat v zapomnění

K + M + B 

Nejtradičnějším zvykem pro tento svátek je pochopitelně vinšování dětí přestrojených za tři krále. Předem určený den, v rozmezí od 1. do 14. ledna, můžeme před dveřmi našich domovů vidět krále s papírovou korunou, bílým pláštěm a zapečetěnou charitativní kasičkou. Slyšet od nich můžeme koledu My tři králové jdeme k vám a také si nechat svěcenou křídou požehnat dveře domu či bytu značkou K + M + B s datem nového roku. Nenechte se ovšem zmást zkratkou, která se může zdát jako počáteční písmena třech mudrců. I když nesou jména Kašpar, Melichar a Baltazar, spojení KMB označuje něco jiného. Jde o latinský název Christus mansionem benedicat, v překladu Kristus ať požehná tomuto domu. Plusová znaménka mezi písmeny dále značí kříže ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.

Dříve děti sehrávaly také krátké divadelní scénky před zpěvem koledy. Od tohoto zvyku bylo však již postupně upuštěno a koleda čítající třináct slok byla zkrácena na námi známé čtyři. Pokud si však dohledáme koledu v úplném znění, dozvíme se příběh o příchodu králů k Ježíškovi, o útěku před zlým Herodem a také o hvězdě, která jim ukázala cestu.

A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju,“ zpívá Baltazar ve své sloce. Toto přání se nám dochovalo z Juliánského kalendáře. Nyní již příchod nového roku slavíme o pět dní dříve.

Tři dary

Na počest právě narozenému Ježíškovi s sebou tři králové nesli každý po jednom daru. Do betlémského chléva tedy donesli zlato, kadidlo a myrhu. Každý z darů měl svůj důvod. Zlato bylo na počest královské důstojnosti, kadidlo jako úcta boží podstaty a myrha představovala bolestnou oběť za spásu lidstva.

Voda

V den Tří králů bylo zvykem lézt do ledové vody. Například do rybníka či potoka. Tato tradice prospívala pevnému zdraví po celý následující rok. Kdo nebyl příliš otužilý, ten měl alespoň vypít sklenku svěcené vody na lačný žaludek. Efekt pak údajně zůstal zachován stejný.

Autor: Veronika Turková


Zavzpomínejte s námi na to, jak vypadalo tříkrálové koledování v dobách covidových v našem článku o loňské sbírce.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Zdroj a Foto: trikralovasbirka.cz, kh.charita.cz, cesketradice.cz

Příspěvek vytvořen 21

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy