„My tři králové…“ letos zazní online

Začátkem ledna pravidelně přicházejí do ulic a někdy až ke dveřím našich domů tři králové. Jejich známá píseň na rtech, černý král vzadu, cukry a kalendáře jsou zároveň symbolem největší charitativní sbírky v naší zemi. Její jednadvacátý ročník se ale uskuteční v netradiční podobě, pátý stupeň protiepidemického systému neumožní koledníkům s korunami na hlavách vyrazit. „Štěstí, zdraví, dlouhá léta…“ nám tak letos budou vinšovat pouze online. I tak je ale několik způsobů, jak se lze do sbírky zapojit.  

Tento rok organizátorům přidělala problémy s pořádáním Tříkrálové sbírky hlavně dlouho trvající nejistota. Zatímco třetí a čtvrtý stupeň protiepidemického systému klasické koledování po domech, byť za velmi přísných opatření, umožnují, v současném nejvyšším stupni nic takového možné není. „Charita Olomouc byla připravena na obě dvě varianty již před vánočními svátky, naši koledníci v čele s místními asistenty byli přichystáni vyrazit do ulic, avšak zhoršující se epidemická situace vedla k rozhodnutí uspořádat Tříkrálovou sbírku celorepublikově pouze v online verzi,“ říká Eva Štefková, PR pracovnice olomoucké charity, a dodává, že zdraví příznivců sbírky a koledníků je pro ně na prvním místě.

Nezvyklá situace si vyžádala nezvyklé řešení a i online sbírka nabízí několik možností, jak přispět.  „Pro příspěvky dárců slouží zejména web Tříkrálové sbírky, kde se lidé mohou potěšit i online koledou. Po jejím odeznění se mohou rozhodnout pro platbu kartou nebo bankovním převodem. Lze také přispět prostřednictvím dárcovské SMS nebo prostřednictvím webu darujme.cz,“ pokračuje Štefková. Dárci si na stránkách mohou vybrat i konkrétní charitu, které chtějí přispět. To má význam při přerozdělování peněz, jelikož každá oblast může mít jiné priority, kam peníze investovat. „Lidé zvolí název obce nebo PSČ. Poté bude pro platbu vygenerován variabilní symbol, podle kterého bude platba identifikována a nasměrována konkrétní charitě.“

Přesto se však může stát, že darování příspěvku online bude pro někoho problematické. Charita počítá i s těmito komplikacemi a je připravená lidem poradit. „Uvědomujeme si, že pro mnohé naše dárce, zejména seniory, může být varianta přispění online komplikovaná. Z toho důvodu jsme založili Tříkrálovou linku, kde naši pracovníci lidem zodpoví dotazy a navedou je, jak přispět do sbírky,“ popisuje Štefková. „Letošní ročník je pro nás nejen zkouškou, ale i výzvou,“ dodává.

Ať už dárce přispěje jakoukoli sumu, každá částka se přerozdělí podle předem daného klíče. Pětašedesát procent vybraných prostředků zůstane lokální charitě přímo v místě, kde dárce přispěl. Z dalších patnácti procent částka podpoří velké diecézní projekty.  Deset procent putuje do krizového fondu, který slouží na pomoc při mimořádných událostech nebo na pomoc v zahraničí. Zbylých deset procent využije z poloviny na své projekty Charita Česká republika a druhá polovina tvoří zákonné režie sbírky.

„Za Charitu Olomouc chceme v letošním roce z tříkrálových darů podpořit domácí hospicovou péči či poskytnout finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou,“ vyjmenovává Štefková konkrétní projekty, kde peníze na Olomoucku lidem pomohou. Dále finance podpoří rodiny a jednotlivce ohrožené chudobou. „Jedná se především o matky samoživitelky a vícečetné rodiny, které se vlivem pandemie dostaly do tíživé situace,“ uvádí Štefková.

S Tříkrálovou sbírkou se v posledních letech pojí i Tříkrálový koncert. Ten představuje odměnu jak pro dárce, kteří přispěli, tak pro dobrovolníky, kteří sbírku pořádali. „S ohledem na omezení kulturního provozu se přímý přenos neodehraje v městském divadle, ale ve studiu. Posluchači se mohou těšit na Annu K, Pokáče nebo Michala Hrůzu.“ Koncert bude 10. ledna od šesti hodin večer přenášet Česká televize na svém prvním programu. Pořadem diváky jako obvykle provede dvojice Martina Kociánová a Jan Čenský.

Tříkrálová sbírka online letos potrvá až do 24. ledna. Dárci tak mají oproti minulým ročníkům více času přispět. Ovšem i přesto si lidé na osobní setkání s koledníky musí pravděpodobně počkat do příštího roku. Naději k čekání jim může dodat i letošní motto, kterým se na Olomoucku stalo poselství: Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí. „Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen reálnou pomocí bližnímu, ale především poselstvím naděje a víry. Zvláště v dnešní nesnadné pandemické situaci vnímáme potřebu zvěstovat naději, která je zakotvená v Kristu Spasiteli, který přišel na tento svět,“ uzavírá Eva Štefková.

Autor: Lukáš Kuřík


Češi jsou velmi solidárním národem. Víte, že celkem 85 % z nás pomáhá druhým, a to jak podporováním charit, tak i dalšími způsoby?


Foto: Tříkrálová sbírka, Petra Pfeiferová, Magistrát města Hradec Králové, Seznam Zprávy

Příspěvek vytvořen 56

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy