Tichá linka rozšiřuje služby. Pomáhá neslyšícím ONLINE

O neslyšící kultuře je u nás velmi malé povědomí a kvalitních tlumočníků je nedostatek. Často tedy nebylo možné všem, kteří tlumočníka potřebují, asistenci poskytnout. Tichá linka rozšířila možnosti lidí se sluchovou poruchou. Nyní mají k dispozici mobilní aplikaci i webové rozhraní. Tichá linka je online pomocník v tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé.

I neslyšící chtějí být slyšet!

Pro lidi se sluchovou poruchou je dorozumívání končetinami každodenním bojem. Píší SMSky, maily, píší na papír, a pokud se jedná o komplikovanější záležitost, můžeme jejich slova nechtěně pochopit jinak, než je myslí. Tichá linka je online a bezplatná pomoc v komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími. Cílem služby je usnadnit a zkvalitnit lidem se sluchovou poruchou komunikaci se slyšícími a budovat jejich samostatnost.

Český znakový jazyk je náročný a naučit se ho (na velmi dobré úrovni, doplněné praxí z terénu) trvá dlouho. Aktuálně připadá na jednoho tlumočníka přes 100 neslyšících a není časově možné být k dispozici všem klientům, kteří si službu žádají. Pro sluchově postižené bylo zefektivnění a zkvalitnění jejich komunikace zásadní. A nyní mají kapesního pomocníka, který jim je k dispozici NONSTOP.

Jak to celé začalo?

Tichá linka původně vznikla jako pomoc pro zaměstnavatele v komunikaci se zaměstnancem se sluchovou poruchou. Cílem bylo motivovat zaměstnavatele nebát se přijmout do pracovního poměru člověka se sluchovým nebo kombinovaným postižením, právě jazyková bariéra jej totiž často odrazovala. Na začátku byla Tichá linka dostupná právě v pracovní době. Klientům se služba líbila a přáli si mít takového online pomocníka k dispozici i v běžném životě. Linka tedy pozměnila charakter a nyní má jak mobilní aplikaci, tak webové rozhraní, dostupné online, nonstop a zadarmo.

Tichou linkou to nekončí!

Tichý svět poskytuje několik služeb jak pro sluchově postižené, tak pro slyšící. Vytvořili spoustu krásných projektů, díky kterým se sluchově postižení cítí být součástí, pořádají kurzy znakového jazyka a pomáhají neslyšícím k nalezení zaměstnání. Komunikace se slyšícími může být pro sluchově postižené časově náročná a frustrující. Cílem organizace Tichý svět je pomáhat bořit bariéru mezi těmito dvěma světy, vzdělávat a ukazovat, jak svět neslyšících funguje. Jsme totiž stejní, jen mluvíme jinými jazyky.

Pokud i vy chcete poznat „tichou kulturu“, navštivte Tichou kavárnu a cukrárnu na adrese Burešova 12 v pražských Kobylisých – malou kavárničku s neslyšící obsluhou a přívětivým prostředím. Neslyšící jsou tu jako doma a slyšící se mohou přiučit novým gestům znakového jazyka.

Kdo potřebuje s komunikací pomoci a neví si rady, najde snadná a rychlá instruktážní videa na tichalinka.cz

Autor: Lucie Vychodilová

Foto: tichalinka.cz, facebook.com/tichalinka

Příspěvek vytvořen 665

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy