Světový den životního prostředí připomíná, jak si vážit přírody kolem nás

Ema Švingerová

Život každého z nás ovlivňuje celá řada nejrůznějších faktorů. Mezi ty hlavní patří i prostředí, ve kterém žijeme, ať už se jedná o rodinu, školu, kterou studujeme nebo to, jakým stylem máme zařízený náš domov. Mimo tohle všechno ale také na stavu planety a přírody, která nás obklopuje. Možná to někoho zpočátku ani nenapadne, protože jsme zvyklí na pitnou vodu a relativně čistý vzduch, které vnímáme jako samozřejmost. Avšak, i životní prostředí potřebuje, stejně jako náš domov, určitou péči a především úklid. Proto není na škodu si to občas připomenout například každoročními oslavami světového dne životního prostředí.

Znak první konference o ochraně životního prostředí

I když máme možná pocit, že se o klimatických změnách nejvíce mluví až v několika posledních letech, světový den životního prostředí se poprvé slavil už v roce 1974. O dva roky dříve se konala ve Stockholmu konference Organizace Spojených Národů, zaměřená právě na tuto problematiku, během které se datum 5. června stalo klíčovým pro den oslav životního prostředí. Celé téma tehdy dostalo velký prostor v tisku i ostatních médiích a začalo se o něm dozvídat více lidí po celém světě. Bohužel to neplatilo pro tehdejší Sovětský svaz, který se od Stockholmské konference zcela distancoval.

Hlavním sloganem celé konference byla věta „Only One Earth“ a účastnili se jí delegáti celkem ze sto třinácti zemí a také tehdejší švédský král Gustav VI. Adolf. Zároveň do Stockholmu dorazily stovky dalších lidí, které už tehdy zajímala budoucnost naší planety. Švédská vláda dokonce na jednom z bývalých letišť zřídila stanové městečko pro studenty a mladé lidi, kteří by si jinak nemohli dovolit zaplatit ubytování. Delegátům konference také nabídla dvě stě jízdních kol, jako ekologičtější volbu pro pohyb po městě namísto dopravy autem. A pro neoficiální účastníky po celou dobu konání akce probíhaly po celém Stockholmu nejrůznější workshopy a vzdělávací přednášky.

Výsledkem konference byly nejen první oslavy světového dne životního prostředí, které se začaly konat o dva roky později, ale také vznik programu OSN pro životní prostředí, který funguje dodnes a podporuje projekty na zlepšení klimatických podmínek naší planety. Od roku 1986 se začaly oslavy přesouvat každý rok do nějaké konkrétní oblasti, s cílem upozornit na místní problém. V roce 2018 byla centrem dění Indie a tématem byl boj proti plastům, o rok později se oslavy konaly v Číně, kde se zase upozorňovalo na zhoršující se kvalitu ovzduší.

Jedno z log Mezinárodního dne životního prostředí

Téma životního prostředí nabývá v posledních letech na větším a větším významu. Ať už se jedná o stávky za klima, započaté mladou aktivistkou Gretou Thunberg, která symbolicky pochází zrovna ze Švédska nebo jen to, že se obecně této problematice dává větší prostor v médiích i na sociálních sítích. Lidé si více uvědomují, že je skutečně potřeba začít tento problém řešit i v praxi. Letošním tématem světového dne životního prostředí je biodiverzita a hlavní roli zde sehrává Kolumbie, jako jedna z několika zemí světa, které jsou součástí deseti procent biodiverzity celé naší planety. V případě Kolumbie jde především o amazonský prales, který se na jejím území zčásti vyskytuje, a v posledních letech čelí nejen přírodním katastrofám, jako jsou požáry, ale i nekontrolovatelnému kácení. Kvůli současné situaci sice veškeré přednášky a workshopy proběhnou pouze virtuálně, i tak se ale na oficiálních webových stránkách mohou zájemci dozvědět spoustu zajímavostí o životním prostředí a také, jak o něj co nejlépe pečovat aby zůstalo zachované i pro budoucí generace.

Zdroj: worldenvironmentday.global, youtube.com

Foto: blueandgreentomorrow.com, sandarbha.com, muddyfaces.co.uk