Buď eko #1: Třídíte správně? Vyznejte se v recyklačních symbolech

Tereza Vaňková 22. 4. 2021

Podle posledních ekologických dat z roku 2019 třídí odpad 73 % obyvatel České republiky. Ti zbylí možná nechtějí, recyklaci nevěří nebo neví, jak na to. Tápete také někdy ve významu značek na obalech či v barvách jednotlivých kontejnerů? Na den oslav naší krásné Země vám přinášíme první díl ekologické série s přehledem recyklačních symbolů, díky nimž bude třídění snadnější nejen pro vás.

Každý obal musí mít své označení. Symboly zeleného bodu a panáčka u odpadkového koše jsou mezinárodní

Nedávno jsem zjistila, že spousta mých přátel a známých nemá přehled o významu recyklačních značek obalů. Ty jsou přitom pro třídění velmi důležité. Na samotných barevných kontejnerech najdete samolepky se seznamem materiálů, které do nich patří, nicméně náš přehled může usnadnit práci nejen vám, ale i třídičům na linkách.

Na úvod je nutné si ujasnit, jaké typy recyklačních značek existují. Dnes už téměř na každém obalovém materiálu najdete nepovinné symboly panáčka vyhazujícího obal do koše nebo tzv. zelený bod. První nám jednoduše říká to, abychom odpad vhazovali do správných nádob. Zelený bod značí, že byl za obal uhrazen finanční příspěvek za zpětný odběr a recyklaci. Pokud se setkáte s přeškrtnutou popelnicí, obal byste měli odnést k ekologické likvidaci, ne do běžného odpadu – například vysloužilé baterie s tímto symbolem dnes můžete odevzdat v téměř každém elektru nebo v některých obchodech. Další nerecyklovatelné obaly mohou tyto znaky postrádat, musí být však označeny alespoň slovně (např. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo Odevzdejte v lékárně).

Známý vám bude i symbol šipek v trojúhelníku. Pokud jsou obrysové, jedná se o materiál, který již byl recyklován. Plné šipky říkají, že obal slouží k recyklaci a nese označení materiálu zkratkou a číslem. Plast, papír, sklo nebo i kovy mají svá čísla, která si ujasníme níže.

Žluté kontejnery neslouží jen pro plasty

Plasty jsou zřejmě nejčastěji tříděnou surovinou, a není také divu, jsou všude kolem nás. Například automobily obsahují průměrně dvě stě kilogramů plastů, zatímco před padesáti lety to bylo cca šedesát šest kilogramů. Jak už bylo zmíněno, jednotlivé materiály nesou své písmenné označení, které je zpravidla zkratkou anglického názvu. Na přehledné grafice můžete vidět jednotlivé zkratky, čísla a názvy obalových materiálů. Pod pojmem PET si představíme v první řadě „petky“, tedy plastové lahve. Kromě nich se PET nachází i v některém oblečení, sáčcích nebo fóliích. Někde se můžete setkat s kontejnerem výhradně na PET obaly. Materiál HDPE najdeme ve víčkách lahví, obalových fóliích nebo v pevných obalech od čističů či šampónů.

Další druh polyethylenu, LDPE, bývá například v igelitových taškách. Cizí vám nebude ani polystyren, který je běžnou součástí jednorázových příborů. PVC je využíván zejména ve stavebnictví, patří na sběrný dvůr nebo do směsného odpadu a totéž platí i pro výrobky z ABS. A aby toho nebylo málo, existují i kompozitní materiály z plastů, značené jako C/další zkratka. Ty jsou kombinací plastu a dalšího materiálu. Kromě nápojových kartonů si s jejich tříděním nelamte hlavu, patří do směsného odpadu.

Z obalů vyprázdněte obsah, lahve od oleje umyjte

Třídění plastů je jednodušší, než se zdá

Na žlutých kontejnerech si někdy můžete všimnout i nálepky nápojových kartonů od mléka, smetany, džusů nebo vína. Ty jsou označeny kombinací C/PAP, C/PAP/ALU a C/PE nebo čísly 81 a 84. Nezapomeňte je vždy (stejně jako větší plasty) sešlápnout, a pokud zrovna nenajdete oranžový kontejner nebo příslušnou nálepku na tom žlutém, můžete tento odpad odvézt do sběrného dvora, kterých je v České republice okolo šestnácti set.

V této části je důležité zmínit, jak byste měli naložit s plasty před jejich vytříděním. Obaly od jídla, čisticích prostředků apod. byste měli omýt tak, aby v nich nezůstaly zbytky obsahu, minimálně je důkladně vyprázdnit. Nevyhazujte mastné obaly a lahve od oleje vždy důkladně umyjte, etikety z obalů odstraňovat nemusíte.

Nejmenší potíže nám asi dělá třídění papíru, ten přeci poznáme snadno. Výrobky z něj mají označení PAP a nesou čísla 2039. Na některý papír však pozor – určitě netřiďte mastný či uhlový papír, termopapír (tedy jízdenky nebo účtenky) či použité kapesníčky. První příklady mají schopnosti znemožňující recyklaci, poslední je z čistě hygienických důvodů. Do modrého kontejneru nepatří ani ruličky od toaletního papíru nebo plata od vajec, ty totiž bývají již poslední fází recyklace.

Z barevného skla už bílé nebude

Předposlední surovinou, s jejímž tříděním se potýká většina populace, je sklo. U něj je důležité odlišit bílé od barevného – z bílého lze vytvořit znovu čiré, barevné je však nevratně odsouzeno k tomu být zelené či hnědé. Do bílého kontejneru patří sklo se symbolem GL 70, do zeleného pak GL 71 a 72, sem patří i menší kusy tabulového skla.

V domácnosti by neměla chybět ani nádoba na kovy. Většina tohoto materiálu bývá svážena na sběrné dvory, jestliže ale nepotřebujete vyhazovat staré hrnce nebo vany, na plechovky, alobal nebo hřebíky postačí kontejner šedý, případně i kontejner na plasty, pokud má příslušnou nálepku. Na drobná vysloužilá elektrozařízení pak slouží kontejnery červené, jejichž mapu naleznete zde.

Pokud nevíte, kam patří objemnější odpad, jako například starý nábytek nebo přebytečné věci z garáže, určitě ho neskladujte vedle kontejnerů. Možná si myslíte, že se o takto odložený odpad někdo postará. Pravděpodobně ano, nicméně může to trvat týdny i měsíce, protože se jedná o černou skládku a odpad navíc následně zvyšuje náklady na celý proces separace a recyklace. Tento odpad můžete odvézt do místního sběrného dvora, který má každá větší obec, v těch menších pak bývají sběrná místa.

Autor: Tereza Vaňková


K příležitosti Dne Země také náš redaktor Lukáš napsal povídku a naše redaktorka Clara sepsala, jak se za poslední rok pandemie proměnila planeta Země a její životní prostředí.


Zdroj: Samosebou.cz, Příroda.cz, jaktřídit.cz

Foto: Tereza Vaňková