Řetězec Lidl úspěšně redukuje, svůj „plastový cíl“ splnil o tři roky dříve

Česká společnost Lidl v roce 2018 ambiciózně tvrdila, že zredukuje plast u svých výrobků o 20 procent, a to do roku 2025. Svůj závazek však splnila již v tomto roce. Změny nastaly napříč všemi privátními značkami u celé řady produktů. Postupné kroky vedou k tomu, že aktuální úspora se pohybuje v téměř tisícovkách tun ročně. Lidl hodlá v redukci plastu pokračovat i nadále.

Zbytečné užívání plastů je dlouhodobé téma. Každou minutu si lidé po celé zemi koupí miliony potravinářských produktů s plastovým obalem. Ten se ve většině případu vyrábí z polyethylentereftalátu (PET), který je dobře recyklovatelný. Plastových odpadů bylo však v posledních letech takové množství, že kvůli vytíženosti recyklačních linek velká část odpadu znečišťovala životní prostředí ve všech koutech světa. Ochránci životního prostředí tak dlouhodobě naléhají na to, aby se plastové obaly redukovaly, popřípadě aby firmy přecházely na recyklovaný polyethylentereftalát (rPET), který plastový odpad výrazně snižuje. „Znečištění plastovým odpadem začíná soupeřit s klimatickými změnami. Znečišťuje všechny složky ekosystému a trápí stále více organismů na Zemi,“ uvedl například již dříve Hug Tagholm z organizace Surfers Against Sewage. Kvůli stále zvětšující se hrozbě se mnoho firem do redukce plastů zapojilo a mezi nimi je také právě Lidl.

Řetězec diskontních prodejen vstoupil na český trh v roce 2003. Od té doby se jeho síť rozšířila na 302 prodejen, které zásobuje pět logistických center. Filozofie prodeje Lidlu je založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 procent veškerého sortimentu. Společnost se snaží být ve veškerých oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. Lidlu není lhostejné životní prostředí, a proto usiluje různými způsoby o jeho záchranu.

V roce 2017 jsme mohli zaznamenat krok, kdy se řetězec rozhodl ustoupit od prodeje igelitových tašek, a postupně se také snažil začít omezovat množství obalu na svých značkách. „Chceme nakládat s obaly a plasty tak, aby našly další využití. Proto chceme postupně využívat pouze obaly z recyklovatelného materiálu,“ uvedl v roce 2018 generální ředitel Lidl ČR Pavel Stratil. Dalším důležitým krokem bylo v roce 2019 celkové odstranění jednorázového plastového zboží. V redukci plastů pokračovala společnost i nadále, když se stala součástí strategie s názvem REset Plastic, která utváří komplexní přístup od snižování množství přes design, recyklaci a likvidaci, až po inovace a edukaci. Díky opatřením ušetřil řetězec v roce 2021 přes 500 tun plastu.

V letošním roce společnost dosáhla dalšího milníku, když zredukovala množství plastů v obalech v porovnání s rokem 2017 o již zmíněných 20 procent. Důvodem takového výsledku je celkové zmenšování obalů, zužování fólií nebo odstranění plastů úplně. „Finální úspoře plastů předcházela naše pečlivá příprava. Každý z výrobků jsme důkladně analyzovali a ve spolupráci s dodavateli nakonec upravili,“ líčí jednatel Lidlu Michal Farník. Příkladem mohou být nealkoholické nápojové značky Freeway, Naturis a Suguaro, které prošly velkou obměnou. Jejich přebalová folie a stěny lahví mají menší hmotnost. Etiketa je užší, víčko nižší a také disponují ergonomickým tvarem. Vše vede k tomu, že od roku 2018 se jen u těchto značek kompletní úspora plastu pohybuje okolo 800 tun ročně.

Redukce a úpravy probíhaly u celé řady výrobků. Největší úsporu by měla přinést změna u obalovaného sýru Culinea, který již zákazníci najdou v papírovém balení namísto plastové vaničky. Předpokládané celkové zmenšení je tímto krokem přes 8,9 tun plastu ročně. Mezi další kroky patří odstranění plastových víček u jogurtových smoothie, zmenšení obalů pracích prášků, či ztenčení síly obalů u hranolků nebo sušených plodů. „Dosažením našeho cíle v oblasti redukce plastů ale samozřejmě nekončíme a v našem úsilí budeme i nadále pokračovat. Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a snížení spotřeby plastů je tak jedním z našich dlouhodobých závazků,“ doplňuje Farník.

Kromě zmenšování množství plastů se Lidl také zavázal, že do roku 2025 budou obaly privátních značek obsahovat 25 procent recyklovaných plastů. Již dnes se číslo pohybuje na 18 procentech a je velmi pravděpodobné, že dalšího milníku dosáhne společnost opět dříve než ve stanoveném termínu.

Autor: Adam Kučatý


Protože je důležité pečovat nejen o planetu, ale i o své tělo, můžete se inspirovat třeba tímto sportovcem.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Zdroje: ceskenoviny.cz, technickytydenik.cz, metro.cz, ekolist.cz, spolecenskaodpovednost.cz, idnes.cz
Foto: lidl.cz, svetbaleni.cz, byznys.hn.cz, euractiv.cz, facebook.com/lidlcesko