Organizace Arnika pečuje o českou přírodu už 20 let. A to i na Den Země

Tereza Stará 22. 4. 2021

Ačkoliv se dnes po celém světě slaví Den Země, přírodu a život v ní je potřeba chránit každý den. Velkou zásluhu v každodenním boji za ochranu životního prostředí má česká nezisková organizace Arnika, která o naši přírodu pečuje už téměř dvacet let. Za své hlavní poslání považuje zapojit širokou veřejnost do problematiky ochrany životního prostředí a vše přitom vysvětlit odbornými argumenty. Mimo to Arnika také vede webovou aplikaci Znečišťovatelé pod lupou, kde upozorňuje na nebezpečné látky a každoročně aktualizuje žebříček největších znečišťovatelů v České republice.

Nezisková organizace Arnika vznikla v září 2001, takže od jejího založení už brzy uplyne dvacet let. Za celé své působení věnuje nejvíce pozornosti toxickým látkám, které sleduje v potravinách, v českých řekách, ale i v ovzduší a trpělivě bojuje za politiku šetrnou k životnímu prostředí. Samotná Arnika pak působí i v několika dalších programech.

Jedním z nich je Centrum pro podporu občanů, které pomáhá lidem přímo v jejich vesnici nebo městě. Ukázalo se totiž, že velké množství lidí se velmi zajímá o místo, kde žijí, a v otázkách životního prostředí se tak často obrací na odborníky. Právě těmto lidem i občanským sdružením, kterým není osud jejich obce lhostejný, nabízí Centrum rady a pomoc. Jedná se hlavně o otázky městské zeleně, ochranu místních řek a rybníků a o odpad.

Jiným programem, který je zastřešen organizací Arnika, je Ochrana přírody. Ta se zaměřuje především na ochranu českých řek, rybníků, přehrad a všeho živého, co ve vodním prostředí žije. Poslední větší oblastí, kterou se Arnika zabývá, jsou toxické látky a odpady. Podle zakladatelů organizace je nutné hlavně donutit znečišťovatele zveřejňovat informace o toxických látkách, které vypouští do přírody. Důležitá je i otázka recyklování, kterému se v České republice velmi daří, a snižování množství odpadu jako takového.

Pod program Toxické látky a odpady spadá také webová aplikace Znečišťovatelé pod lupou, která v Česku působí od roku 2015. Ta přenáší údaje o velkých firmách, co znečišťují ovzduší i přírodu toxickými látkami, do virtuální mapy. Tady je možné najít všechny znečišťovatele z celého území Čech, Moravy a Slezska včetně podrobných informací.

Virtuální aplikace kromě čísel a údajů o znečišťovatelích nabízí také fakta o tom, jak mohou toxické látky ovlivnit zdraví člověka. Žebříček největších znečišťovatelů se každoročně aktualizuje, momentálně virtuální mapa ukazuje situaci z roku 2019. Rok 2020 a jeho toxičtí znečišťovatelé budou zveřejněni v říjnu letošního roku.

Česká příroda je kouzelná a jedinečná a její ochrana je důležitá po celý rok. Nezisková organizace Arnika a její aplikace Znečišťovatelé pod lupou je tolik potřebná každý den v týdnu od pondělí do neděle, zapojit se ale musí každý z nás. Den Země, jenž přichází každoročně v jarní den 22. dubna, je stále důležitou připomínkou, že naší přírody si nesmíme přestat vážit.

Autor: Tereza Stará


Z našeho článkového speciálu k příležitosti Dne Země si můžete také přečíst, jak se proměnila příroda a životní prostředí za poslední rok, přečíst si tematicky laděnou povídku našeho redaktora Lukáše anebo se podívat na první díl nové ekologické série, který vás seznámí se recyklačními značkami na kontejnerech.


Foto: arnika.org, pexels.com