Nábytková banka v Česku rozdává nábytek potřebným

Kateřina Studená

V Liberci se nedávno otevřela nová nábytková banka, kam Češi mohou odkládat svůj starý nezužitkovaný nábytek. Ten je pak poskytnut lidem v nouzi, kteří si nemohou dovolit za nábytek zaplatit. Pomoc je poskytnuta zejména ženám samoživitelkám, zadluženým rodinám, seniorům, lidem odcházejícím z ústavní péče nebo lidem po dlouhodobé hospitalizaci.

Libereckou nábytkovou banku provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi Liberecko a vznikla ve spolupráci s městem a vládní Agenturou pro sociální začleňování. Banka vznikla především z potřeby rodin, kterým bylo umožněno se přestěhovat do nových zdravotně nezávadných bytů. Rodiny si s sebou nemohou vzít starý nábytek, protože by mohlo dojít k nechtěnému přenosu parazitů. Jsou jim tedy zdarma poskytnuty potřebné kusy nábytku z této banky.

Velikým pozitivem tohoto projektu jsou dárci, kterých je i přes bezpečnostní opatření banky mnoho. Bankovní tým se stará o to, aby nábytek, který lidé darují byl v dobrém použitelném stavu čili aby se lidé nechtěli zdarma zbavit jen polorozpadlých kusů. Dále prověřují, zda není nábytek zdravotně závadný, protože například zavlečení štěnic do nábytkové banky by mohlo projekt velmi ohrozit.

Banka nyní funguje hlavně v Liberci a blízkém okolí. Potýká se ale s problémy s financováním, konkrétně s náklady za provoz auta, které nábytek převáží. Aktuálně je banka financována Libereckým krajem a městem Liberec.

Inspirací pro Liberec byla nábytková banka z Brna, která funguje už téměř tři roky. Na začátku stála snaha pomoci těm, kteří si často nový byt při přechodu z azylového domu nebo ubytovny vybavit z finančních důvodů nemohou. Současně také dává druhou šanci nábytku, který by normálně skončil na skládce.

Do databáze inventáře mají samozřejmě přístup také sociální pracovníci z daného města, kteří se starají o to, aby se nábytek dostal do rukou někomu, kdo je v nouzi a opravdu ho potřebuje.

Kromě bank nábytkových se sběrnou činností u nás zabývají i banky potravinové. Více o nich si můžete přečíst ZDE.