Zájem o dárcovství krve v Česku klesá. Každá kapka však může pomoci

O lidském životě mnohdy rozhodují pouhé minuty. Dárců krve, kteří jsou ochotni obětovat necelých 10 minut svého času pro záchranu ostatních, ovšem ubývá. Krev je tělní tekutina, kterou v současné době neumíme ničím nahradit, její darování je tedy jediným způsobem, jímž lze tuto nepostradatelnou tekutinu získat.

„V České republice daruje v nemocničních transfuzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300 tisíc a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Podle průzkumu mezi nemocnicemi se již nedostatečnost počtu dárců krve negativně projevuje na zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů a situace v této oblasti se v posledních letech zhoršuje,“ uvádí se v tiskové zprávě Českého červeného kříže ze dne 12. 6. 2023.

Krev je jednou z nejdůležitějších tělních tekutin v našem těle, protože po něm rozvádí pro život nezbytný kyslík. Vaši způsobilost k darování krve posuzuje lékař. Krev mohou darovat zdravé osoby v rozmezí 18–65 let, prvodárcem se člověk může stát kdykoli v tomto rozmezí. Dárce musí být dále pojištěn v České republice, nesmí trpět žádným chronickým onemocněním a musí být aktuálně zdravý. Existují také kritéria dočasného a trvalého vyřazení dárců, které udává Vyhláška o lidské krvi. Tato vyhláška stanovuje vše, co může přímo nebo nepřímo ovlivnit bezpečnost dárce, zaměstnance, jakost a bezpečnost krve nebo jejích složek, transfuzních přípravků a suroviny pro další výrobu. Po prodělání určitých infekčních chorob jsou dárci vyřazeni pouze dočasně (1–2 roky po uzdravení), jedná se například o infekční žloutenku typu A, infekční mononukleózu, boreliózu apod.

Dárců ubývá kvůli různým onemocněním (mezi nejčastějšími jsou alergické reakce a anémie), ale také kvůli mýtům. Mezi nejčastější mýty ohledně darování krve patří obavy o získání nemoci HIV. Další mýty jsou, že krev nemohou darovat vegetariáni, ženy, nebo kuřáci. Chybným tvrzením je také to, že odebraná krev bude organismu chybět. Zdravý dospělý člověk má v sobě zhruba 5,5 litrů krve, během odběru se z ní odebírá 470 ml. Pokud dárce splňuje výše zmíněná kritéria, jeho tělo si po odběru krev znovu dotvoří.

Krev rozdělujeme podle krevních skupin. Jedná se o skupiny A, B, AB a 0, které jsou ve světě zastoupeny nerovnoměrně. Nejvíce je zastoupena skupina 0, která je univerzálním dárcem, může být tedy darována všem ostatním skupinám. Osoba s touto skupinou však může přijmout pouze skupinu 0. Skupina AB je naopak univerzálním příjemcem, může tedy přijmout krev od skupiny A, B, AB i od 0. U skupin dále rozlišujeme Rh faktor, a to pozitivní či negativní. V současné době je největší poptávka po skupinách B a 0 s faktorem Rh negativní. Na stránkách každé Fakultní nemocnice, konkrétně na stránkách transfúzního oddělení zjistíte, jakou krev daná nemocnice potřebuje nejvíce.

Informace o dárcovství krve se snaží nemocnice dostat do povědomí veřejnosti především prostřednictvím přednášek ve školách a pořádání různých osvětových akcí. Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc (FNOL) pořádá každý rok akci Daruj krev s rektorem. Tento rok proběhl již její 13. ročník.

V rámci přednášky o dárcovství krve jsme měli exkurzi přímo do transfúzního centra ve FNOL. Vyzkoušeli jsme si vyplnit dotazník, který se vyplňuje při darování. Dále jsme se během exkurze dozvěděli, jak odběry krve probíhají, jak se krev skladuje, jestli je možné dostat naši krev po autonehodě, když jsme ji dříve darovali atd. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou transfúzního centra, což se mi líbilo asi ze všeho nejvíc.“ uvedla studentka třetího ročníku zdravotnické školy v Olomouci Bára.

Autor: Karolína Škodová


Ve světě zdravotnictví se toho děje skutečně hodně, a to po celém světě – např. v Kamerunu letos došlo ke spuštění očkování proti malárii a v německém Düsseldorfu se v loňském roce podařilo vyléčit pacienta s HIV.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Zdroj: transfuzka.fnol.cz, zakonyprolidi.cz, cervenykriz.eu, uvn.cz, medicina.cz,

Foto: cckp9.cz, cervenykriz.eu, sdhklapy.hasicovo.cz

Příspěvek vytvořen 6

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy