Dvacet let Česka v NATO

Ondřej Rolník

Letos v březnu je to už dvacet let od vstupu Česka do Severoatlantické aliance, nejsilnějšího vojenského paktu na Zemi. Jak k tomu došlo?

Zdroj: shutterstock.com

Aliance původně vznikla v roce 1949 a v průběhu studené války fungovala jako protipól Varšavského paktu. V roce 1989 se však začal celý Východní blok rozpadat a v roce 1991 se zhroutil i samotný Sovětský svaz a s ním také vojenský Varšavský pakt. Nastala otázka, co se vzniklým mocenským vakuem, ve kterém se nacházela i naše země. Přijetí do Severoatlantické aliance nebylo vůbec samozřejmostí, uvažovalo se, zda-li alianci rozšiřovat, popřípadě jestli ji po vyhrané studené válce rovnou nezrušit.

Rozhodující nakonec byly tehdy vynikající vztahy s USA. Americký prezident Bill Clinton se osobně přátelil s Václavem Havlem a oficiálně navštívil Českou republiku, na postu ministryně zahraničí seděla Madeleine Albrightová, původem Češka rozená Marie Jana Körbelová. Oba co možná nejrychlejší vstup naší republiky podpořili. Na české straně se o vstup nejvíce zasloužil prezident Václav Havel, ale i vůdcové dvou tehdy nejsilnějších stran: Václav Klaus za ODS a Miloš Zeman za ČSSD. První jmenovaný podepsal jako premiér roku 1994 účast v programu Partnerství pro mír, což byl jakýsi mezistupeň v přijímacím procesu, ten druhý zase svým premiérským podpisem stvrdil přímo vstup do NATO roku 1999, kdy při vztyčování české vlajky v bruselském sídlu NATO rovněž prohlásil: „Toto je slunečný den pro Českou republiku.“

I díky těmto vlivům jsme byli spolu s Polskem a Maďarskem prvními zeměmi bývalého sovětského bloku, které se k severoatlantické alianci přidaly (s výjimkou Německé demokratické republiky, která se spojením se Spolkovou republikou Německo v NATO ocitla rovněž).

Členství v organizaci přináší pochopitelné výhody zejména pro menší státy, které nejsou schopné ubránit se samy, ale je oficiálně podmíněno tím, že každý členský stát bude přispívat ke společné obraně výdaji dvou procent HDP na vlastní armádu. Nutno konstatovat, že drtivá většina členů (včetně České republiky) tento závazek v současnosti neplní, pročež se často zejména ze strany USA ozývají slova o neplnění závazků a černých pasažérech. I přes tyto pochybnosti je aliance nejlepší garancí nezávislosti, jaké se kdy dosud podařilo dosáhnout.

Zajímají Vás i jiné politicky významné události? Přečtěte si třeba o vzniku první republiky