Prestižní ocenění SozialMarie získaly hned čtyři české projekty. Předávání bylo letos online

Celý svět si za poslední měsíce uvědomil, jak je pomoc druhých důležitá. Stejně to vnímá nadace Unruhe (Neklid), která již šestnáct let oceňuje novodobé sociální inovace. I letos se nadace rozhodla podpořit nejvýznamnější projekty ze šesti zemí střední Evropy. Spolu s oceněním SozialMarie je také mezi patnáct vítězných projektů rozdělena částka padesát čtyři tisíc euro na jejich budoucí rozvoj.

Moderátor Stuart Freeman během živého přenosu představil patnáct oceněných inovací

Předávání cen SozialMarie probíhá každoročně první květnový den ve vídeňském sídle rakouského rozhlasu ORF. Pořadatelé nechtěli tuto tradici přerušit, a tak se předávání uskutečnilo i letos, vzhledem k současným opatřením se ale přesunulo do online prostoru na platformu Zoom. Předem přihlášení zájemci se zde mohli zúčastnit ceremoniálu nebo následného setkání s laureáty a patrony projektů.

Odborná porota v tomto roce vybírala nominace z rekordního počtu téměř tří set přihlášek různorodých sociálních inovací. O vítězích rozhodovaly osobnosti z oblasti sociálních věd a odborníci na inovace. Projekty hodnotí na základě přístupu k řešení sociálních problémů nebo rozsahu pokrytí a míry zapojení různých cílových skupin. Důležitá je také efektivita realizace projektu a jeho role jako vzor projektu pro ostatní.

Samotný ceremoniál symbolického předávání cen probíhal online z různých koutů Evropy a večerem provázel moderátor rakouského rádia FM4 Stuart Freeman. Úvodního slova se ujala také zakladatelka nadace Unruhe Wanda Moser-Heindlová, která ocenila práce všech nominovaných organizací bez ohledu na to, zda byly vítězné a zdůraznila, že samotná nominace je velkým úspěchem.

První místo obsadili pečovatelé, zvítězili i mezi veřejností

Před vyhlášením patnácti vítězných projektů přišla na řadu zmínka o Audience Award 2021, o níž rozhodovala veřejnost během dubna. SozialMarie obdržela celkem 12 627 hlasů, nejvíc z nich podpořilo rakouskou inovaci Labour Dispute and Care (Pracovní spor a péče). Ta sdružuje víc jak jedenáct tisíc migračních pečovatelek a pečovatelů z různých zemí Evropy. Tento projekt slavil úspěch i u poroty, která ho zvolila mezi patnáct nejlepších a nakonec také jako absolutního vítěze ceny SozialMarie. Kromě jednoho tisíce euro za cenu veřejnosti tak získal nejvyšší finanční podporu – patnáct tisíc euro.

Finálové inovace byly oznamovány průběžně po čtyřech finalistech v jednotlivých tematických kategoriích. První s názvem Change the system! odhalila projekty k podpoře lokálního rozvoje, inkluze migrantů nebo snížení plýtvání s jídlem. Kromě dvou celkových vítězů se do této oblasti probojoval i brněnský projekt Interkulturální práce v samosprávě upozorňující na otázku migrantů a jejich schopnosti komunikovat s úřady.

Česko vytvořilo zcela jedinečné projekty a upozorňuje na všední problémy

Mezinárodní vězeňské společenství v rámci programu Zapomenuté děti organizuje například Den s dítětem

Druhá skupina Close the gap! se zaměřila na problém chudoby a rovnocennosti různých komunit. V této kategorii se můžeme radovat z ocenění hned dvou českých projektů. Symbios se zrodil taktéž v Brně a pomáhá začlenění lidí z dětských domovů mezi vrstevníky díky sdílenému bydlení s vysokoškolskými studenty. Zapomenuté děti pak prohlubují povědomí o podceňování vazeb dětí s rodiči ve vězení. O změnu se snaží například pořádáním akcí vězňů s dětmi nebo zprostředkováním posílání vánočních dárků.

Třetí skupinou inovací, kde najdeme českou stopu, byla Education helps. Organizace Nevypusť duši se zaměřuje na Duševní zdravovědu pro středoškoláky, která je i v návaznosti na aktuální pandemii velmi důležitým tématem. Během workshopů nebo webinářů na českých středních školách informuje žáky i učitele o možnostech zvládání duševních potíží a předává užitečné kontakty.

V poslední kategorii Break the bubble! se objevil například slovenský projekt Mladí proti fašismu. V průběhu víc jak čtyř let působení oslovuje mladé lidi s cílem informovat je o problému radikalizace a důležitosti demokracie. Z dalších slovenských inovací se mezi vítěze dvou tisíc euro probojoval O krok pokrok, který pomáhá Romům začlenit se do výuky a dát jim stejné možnosti bez segregace. Slovenská patronka Adéla Vinczeová oznámila podporu domácího projektu EduBox, jehož cílem je taktéž reagovat na problémy nerovnosti Romů ve vzdělání.

Mentální zdraví je nutno destigmatizovat a zlepšit

Iniciativa Nevypusť duši začala během pandemie místo workshopů pořádat webináře o duševním zdraví

Úkolem patronů, inspirativních osobností ze zúčastněných zemí, je zvolit si kterýkoli z nominovaných projektů a ten následně jeden rok různým způsobem podporovat. Za Českou republiku se této funkce ujal producent a choreograf Yemi AD. „Rozhodoval jsem se poměrně dlouho a mou pozornost zaujaly obzvlášť projekty zaměřené na děti v nouzi. Nakonec jsem se ale rozhodl pro investici do mentálního zdraví, protože projekt Nevypusť duši je v principu transformativní a má šanci růst, pomoci mladým studentům a tím zlepšit mnoho aspektů v naší společnosti,“ zdůvodnil Dobrým zprávám tvůrce svou volbu Duševní zdravovědy.

„Chystám se zažít workshop i další aktivity projektu na vlastní kůži. Pomůžeme také skrze naši globální iniciativu Moonshot Platform, která spojuje projekty pracující na udržitelné budoucnosti napříč odvětvími,“ přiblížil také svůj plán podpory finálového programu. Stav této spolupráce můžete sledovat na jeho instagramu nebo linkedin.

Celkové druhé místo obsadil maďarský Pandemic legal aid poskytující zdarma zákonnou péči lidem v nouzi. Na třetím místě se umístil společný projekt Rakouska, Chorvatska a Slovinska sdružující domácí designerskou produkci MADE IN. Mezi naše projekty, které skončily u nominací, patří Nábytkářská revoluce nebo Homesharing či slovenská Misia 1000 zprostředkovávající péči o romské těhotné ženy. Kompletní výsledky i programy inovací Ceny pro sociální inovace naleznete zde.

Cena SozialMarie je nejstarší cenou pro sociální inovace v Evropě. V současnosti se jí účastní Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko. Z těchto zemí je nominováno třicet pět projektů a odborná porota následně vybírá patnáct vítězů. Kromě fyzické ceny se tyto vítězné projekty dočkají i finanční odměny. První tři místa získají patnáct, deset a pět tisíc euro, další ocenění obdrží částku dva tisíce euro. Toto financování v řádu v přepočtu padesáti až čtyř set tisíc korun projektům pomůže rozšířit svou funkci a působnost.

Autor: Tereza Vaňková


Jak bylo řečeno, i v České republice vznikají zajímavé projekty se sociální tematikou, například z oblasti mentálního zdraví. Jedním takovým je i projekt K psychologovi, který jedince pomáhá nasměrovat k vhodné pomoci.


Foto: SozialMarie, FB Nevypusť duši, MVS, Tereza Vaňková

Příspěvek vytvořen 52

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy