Retro věci jsou stále v módě. Proč si je pořizovat?

Předměty, které nás obklopují, mají (kromě jiného) i jistou sentimentální hodnotu, něco, s čím si spojujeme důležité okamžiky v životě. O to překvapivěji může někdy působit, že se tyto naše pocity v mnoha případech vztahují k produktům veskrze funkčním. Jedná se však zejména o produkty s jakousi přidanou hodnotou – gramofony, rádia, telefony, šicí stroje, konvice, oděvy, boty a mnoho dalších. Přivádí nás to k otázce: „Proč si retro věci pořizovat?“

Unikátnost, specifičnost a jistá zakotvenost produktů v určitém časovém období je něco, co nám přináší nevšední, zejména blahé, pocity. To je rozhodně jedním z důvodů. Dalším může být i pocit jednotlivce, že vlastní něco jedinečného, něco, co ho zároveň specifikuje. Velmi častým důvodem může být také kvalita daného produktu. To sice nemusí platit vždy, ale když vezmeme v úvahu, že produkt / typ produktu překlenul desetiletí a stále má využití, je oblíbený či atraktivní, zdá se, že je to něco již časem ověřeného. Dalším důvodem může být i záliba v určitém období minulosti a potřeba daného člověka se mu věcmi, které ho obklopují, přiblížit.

Všechny tyto aspekty dohromady vytváří z produktů atraktivní součást našich dnešních životů a ozvláštnění všedních dní.

Jistý sklon k „návratu“ do minulosti lze v současné době pozorovat ve větší míře i v umění. Zjevné je to ve velkém množství současných knih, filmů, televizních seriálů a také v hudbě.

Odpověď na nevyhnutelnou otázku „Proč tomu tak je?“ přichází záhy. Mnoho tvůrců vzpomíná na doby minulé a nechává se jimi inspirovat. Lze toto avšak říci i u obliby výše jmenovaných retro věcí? Do jisté míry určitě ano, ale zároveň se vyskytují případy, kdy lze o takové motivaci pochybovat.

Jako příklad bych rád uvedl zvýšenou oblibu gramofonu u mladých lidí, kteří doby minulé nezažili, a přesto se rozhodli tento způsob přehrávání hudby využívat. Kromě nezaměnitelného zvuku vinylových desek může být důvodem i jistá exkluzivita, pocit něčeho výjimečného, hodnotného. Jedná se zde opět o návrat do dob minulých, které, byť nebyly jedincem přímo zažity, stále mají určité kouzlo. Přináší zkrátka člověku určité, specifické pocity, neboť se jedná o jakési cestování časem, což může zároveň působit jako relaxace a odpočinek od každodenních starostí.

Podobné důvody budou nejspíše souviset i s popularitou retro oblečení. Přestože obecně nelze tvrdit, že by obliba těchto produktů byla častá, neboť většina lidí pravděpodobně preferuje praktičnost, u části ze zmíněných věcí je narůst prodeje zcela zjevný. Je zároveň otázkou, zda produkty populární například na přelomu tisíciletí se časem taktéž stanou vyhledávanou záležitostí . Představa, že by si část lidí v budoucnosti pořizovala například CD nosiče a jednalo by se přitom o exklusivní záležitost, jako je tomu dnes v případě vinylů, se zdá být méně pravděpodobná, ne však nemožná, vezmeme-li v úvahu opětovnou výrobu audiokazet v současné době.

Je potřeba zdůraznit zejména radost, kterou nám tyto objekty přinášejí. Neměli bychom zapomínat samozřejmě ani na funkčnost a zjevné výhody těchto produktů, neboť skutečnost, že se jedná o věci starší, neznamená, že by jejich kvalita měla být nižší. Avšak, dle mého, důležitým motivem pro jejich pořízení/znovupořízení či snad opětovné uvedení do chodu je jakýsi hřejivý pocit, který nám přinášejí. A ten je důležité vnímat.

Autor: Adam Aubrecht


Retro oblečení (a někdy i právě gramofony či staré knihy) nejdete často v second handech. Mrknětě na článek, ve kterém vám Terka pár z nich představí.


Ilustrace: Magdaléna Kramperová

Foto: wikipedia.org

Příspěvek vytvořen 12

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy