RECENZE: David Attenborough v dokumentu Život na naší planetě předkládá řešení, jak zachránit planetu Zemi

Petra Čiklová 24. 11. 2020

Čtvrtého října uvedla internetová televize Netflix nový dokumentární film Davida Attenborougha Život na naší planetě. Čtyřiadevadesátiletý britský přírodovědec a dobrodruh sir David Attenborough, známý především dokumenty Život v přírodě, Modrá planeta nebo Život savců, zde podává své celoživotní svědectví, jež dokládá, jak se naše planeta v průběhu desítek let lidskou vinou změnila. V závěru však odhaluje svou vizi budoucnosti, díky které je možné Zemi spasit a zajistit správný a prospěšný chod naší přírody.

Sir David Attenborough

Svou zpověď David Attenborough začíná a také končí vyprávěním v opuštěném městě Pripjať na Ukrajině, kde před 34 lety došlo kvůli lidské chybě k havárii jaderné elektrárny Černobyl. Pro mnohé byla tato událost jednou z nejstrašlivějších v celé historii lidstva. Skutečná tragédie se podle Attenborougha odehrává po celém světě, den co den, a tím je ztráta biologické rozmanitosti.

„Tento film je mým svědectvím a mou vizí budoucnosti. Příběhem toho, jak jsme se dopustili naší největší chyby a jak ji ještě můžeme napravit, pokud budeme okamžitě jednat,“ apeluje na všechny diváky David Attenborough a pouští se do líčení svého příběhu. Celý život zasvětil prozkoumávání matky přírody. Za svých mladých let podnikal výpravy do tehdy ještě neprozkoumaných míst a objevoval krásy flóry a fauny. Tehdy si však neuvědomoval, jak náš životní styl může vést k úpadku biodiverzity.

V dokumentu postupně uvádí největší „strašáky“ v podobě přelidněnosti, globálního oteplování v důsledku spalování fosilních paliv, tání ledovců, kácení deštných pralesů nebo vymírání živočišných druhů. Před našima očima tak rychle mizí rozmanitý ekosystém zajišťující život na planetě Zemi. Jak Attenborough zmínil již na začátku svého svědectví, lidstvo musí začít ihned jednat.

Abychom obnovili rovnováhu na naší planetě, musíme obnovit její diverzitu. David Attenborough zde uvádí, jak toho dosáhnout. Dle jeho názoru musíme zpomalit růst populace tím, že zlepšíme životní úroveň nebo budeme místo fosilních paliv využívat slunce, vodu, vítr a geotermální energii. Jako příklad udává Maroko, jenž nyní využívá 40 % z domácích zdrojů a do roku 2050 by se mohlo stát vývozcem sluneční energie.

Velký důraz také klade na oceán, který je naším spojencem v boji za snížení uhlíkové stopy v atmosféře a zároveň zdrojem potravy. Ostrovní stát Palau v Tichém oceánu je závislý na rybolovu, když se však množství ryb začalo snižovat, reagoval Palau omezením rybolovu na určitou dobu. Tento krok přinesl kýžené ovoce. Chráněné populace ryb se zotavily, a dokonce se rozrostly i do oblastí s povoleným rybolovem. Podle Attenborougha by zákaz rybolovu ve třetině pobřežních vod stačil k tomu, abychom měli tolik ryb, kolik kdy budeme potřebovat.

Snížení plochy zemědělské půdy pro návrat divočiny je dalším krokem k zotavení naší Země. Dosáhneme toho tím, že změníme naši stravu. Kdybychom jedli pouze rostlinnou stravu, stačila by nám polovina půdy, kterou dnes využíváme a zároveň bychom zvýšili výnosnost půdy. Za vzor bychom si měli brát Nizozemsko, jež je pokryté malými farmami a využívá velkou plochu k pěstování rostlin. V neposlední řadě bychom se měli zaměřit na lesy, které nejlépe odčerpávají uhlík z atmosféry a jsou ohniskem biodiverzity. Příkladem pro nás může být příběh Kostariky. Ta dříve disponovala více než třemi čtvrtinami zalesněných oblastí, avšak v důsledku nadměrné těžby dřeva zbyla jen čtvrtina. Vláda se rozhodla včas jednat a díky dotacím na výstavbu původních stromů se za 25 let les obnovil a dnes pokrývá polovinu státu. Je tedy nejvyšší čas začít se záchranou Země.

David Attenborough je famózním vypravěčem. Od začátku do konce filmu mu budete takřka viset na rtech. Nejenže dokáže svým klidným hlasem plně upoutat vaši pozornost, ale i hezky shrnout fakta pro laiky. V dokumentu jsou použity dechberoucí záběry z jeho předešlých projektů jako Život v přírodě, Modrá planeta nebo Život savců, které jen podtrhují působivost celého filmu. Život na naší planetě bych doporučila všem, jimž není lhostejná naše budoucnost a budoucnost naší planety.

Autor: Petra Čiklová


Co se týče zlepšování životního prostředí, i v České republice se postupně rodí spousta projektů, jež se o něj zasazují. Přečtěte si například o soutěži Adapterra Awards, která má za cíl najít co nejlepší adaptační řešení změny klimatu.


Foto: Facebook David Attenborough: A Life on Our Planet Netflix, standard.co.uk, britannica.com