Prezidentský pár navštívil Olomoucký kraj. Petr Pavel debatoval se studenty, občany i armádními příslušníky

Prezidentský pár přijel do krajského města v rámci dvoudenní návštěvy Olomouckého kraje. V pondělí 30. října zavítali prezident Petr Pavel a první dáma, Eva Pavlová, do Olomouce. Petr Pavel dorazil na pozvání hejtmana Olomouckého kraje, Josefa Suchánka, společně řešili problémy, se kterými se oblast Olomoucka potýká. Bohatý program zahrnoval besedu prezidenta se studenty Univerzity Palackého, návštěvu základní školy i ruční papírny na Jesenicku. Úterní den vyvrcholil v Olomouci debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil Armády České republiky (AČR).

Prezident svůj program zahájil návštěvou Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde se setkal s prorektorem a děkanem. Následovala debata se studenty, se kterými Petr Pavel probíral aktuální témata. „Studenty nejvíce zajímala aktuální situace nejen v zahraničí, ale i u nás doma. Zajímalo je, v čem vidím největší problém na vnitropolitické scéně, jak se dívám na problém podfinancování vysokých škol a nerovnováhy mezi filozofickými a přírodovědnými fakultami, následovalo i několik osobnějších otázek,“ sdělil Petr Pavel exkluzivně naší redakci.

Beseda ve studentech probudila velký zájem, kapacita byla už několik dní před konáním akce plně vyčerpána. Studenti ocenili, že Pavel reagoval na dotazy pohotově a vstřícně. Nejen účastníci, ale i hlava státu si tak z debaty odnesla spoustu nových poznatků.

„Pro mě jsou tahle setkání příjemná v tom, že mám možnost nahlédnout, jak se na problémy dneška dívá mladá generace, protože je zřejmé, že ten generační rozdíl se projevuje a náhled na realitu se dost často liší,“ upřesnil Pavel pro Dobrý Zprávy.

První dáma otevřela Centrum pro mediaci a řešení konfliktů

Po studentské debatě se prezident přesunul do budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde se sešel s hejtmanem Olomouckého kraje, radou kraje a s předsedy zastupitelských klubů. Zatímco Pavel debatoval s krajskými představiteli, zrak novinářů se přesunul do Pevnosti poznání, kde se konal separátní program první dámy, Evy Pavlové. Ta zavítala do ústředí vědeckého muzea v rámci otevření Centra pro mediaci a řešení konfliktů.

Úvodním slovem prorektor Michal Malacka přivítal prezidentský pár a vyjádřil jménem rektora Martina Procházky vděk za jejich návštěvu. Poté si převzal slovo děkan právnické fakulty Václav Stehlík. Plány centra mediace následně objasnila Lenka Holá, mediátorka z Katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého. Za tu promluvila také mediátorka Petra Měšťánková.

Vystoupili i zástupci studentů, kteří všechny přítomné obeznámili se svým působením v mediaci a přiblížili celý chod centra. „Náš spolek má široký záběr, máme spoustu nápadů a možností pro seberealizaci, ještě nás však čeká hodně práce. Dlouhodobě se nám zamlouvá nápad propagovat mediaci do škol,“ zmínili studenti.

Na podiu poté zástupci z řad akademiků přivítali Evu Pavlovou, která má k mediaci podle svých slov velmi blízký vztah. Ve svém proslovu narazila na stávající problém nedostatečného využití mediace v České republice, která se tak nedostává ke všem občanům, kteří ji potřebují. Popřála nově otevřenému centru, aby sloužilo k rozvoji mediace v naší zemi. „Vzdělání není jen privilegium, ale je to také závazek k využití nabitých znalostí,“ dodala závěrem. Poté následovalo slavnostní přestřihnutí stuhy k symbolickému zahájení provozu centra.

Prezident objasnil důvod své návštěvy

V odpoledních hodinách proběhl pro novináře tiskový brífink, kde Petr Pavel objasnil důvod své návštěvy. Zmínil, že se chce seznámit s problémy, se kterými se Olomoucký kraj potýká. Dělá tak v rámci své cesty, kdy navštěvuje regiony, které se nachází v těžší socio-ekonomické situaci a snaží se najít se zástupci krajů řešení na společný problém. Poté už si převzal slovo hejtman Olomouckého kraje, Josef Suchánek, který prezidentovi Pavlovi a jeho manželce poděkoval za jejich návštěvu, následovaly dotazy novinářů.

Mezi těmi se Petr Pavel vyjadřoval ke stávce Hodina pravdy a problematice podfinancování vysokých škol, aktuální situaci na Blízkém východě a s tím spojená bezpečnostní rizika i k již zmíněným socio-ekonomicky ohroženým oblastem, konkrétně pak k vlastní angažovanosti v této problematice. Na závěr zodpověděl i naše dotazy, které se dotkly například jeho nabitého programu a toho, co by v univerzitním městě podnikl, kdyby měl více času. „Do Olomouce jsem přijel už včera večer, takže jsem měl možnost se alespoň projít po městě a vidět, kolik je tady nového za tu dobu, co jsem tu nebyl. Ono to není zase tak dlouho, což jenom svědčí o tom, že tempo, jakým město roste a vyvíjí se, je poměrně velké,” prozradil prezident Dobrým Zprávám.

Pavlův nabitý program pokračoval i na Jesenicku

V odpoledních hodinách se prezident i první dáma přesunuli na Jesenicko, kde se setkali s patrioty Jesenicka, večer je čekala debata s občany v Kulturním domě Javorník.

V úterý prezidentský pár zavítal do areálu továrny oděvní firmy WOOX v Jeseníku a odtud se přemístil na návštěvu Základní školy Vápenná. Po obědě se starosty Jesenicka a Šumperska zavítala dvojice také do areálu Ručních papíren ve Velkých Losinách, kde se odehrál i tiskový brífink prezidenta s médii.

Návštěva Olomoucka vyvrcholila setkáním prezidenta s pozemním vojskem

Pavel cestu Olomouckým krajem zakončil na Velitelství pozemních sil Armády České republiky (AČR) v Olomouci. Sešel se zde s velitelem pozemních sil AČR, Romanem Náhončíkem, který ho ve vojenském středisku přivítal a vyjádřil vděk z jeho návštěvy. „Jsem moc rád, že jsem na závěr své cesty po Olomouckém kraji mohl zavítat právě sem,“ poznamenal Petr Pavel.

Prezident debatoval také s vojáky, kteří si pro něj připravili dotazy z oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. „Já jsem nikdy neřekl, že by se měla ČR vzdát veta, ale řekl jsem, že v souvislosti s rozšiřováním EU je nezbytné, abychom přehodnotili poměr rozhodování většinovým hlasováním a vetem,“ reagoval někdejší náčelník Generálního štábu AČR na jeden z dotazů. „Když budeme uvažovat o rozšíření, musíme uvažovat o procedurách, protože jedno bez druhého není možné – rozšíření bez reformy je iluze,“ doplnil svůj výrok.

Po skončení besedy předal velitel pozemních sil AČR Petru Pavlovi dar v podobě sekyrky, následovaný dárkem k prezidentovým narozeninám. „Děkuju, na shledanou, ať se vám daří,“ rozloučila se hlava státu prostými slovy a zakončila tak svou návštěvu Olomoucka.

Autor: Johana Snášelová, Andrea Mašíčková


Že je v politice důležitý hlas všech generací, i té nejmladší, je jasné. Jak přitáhnout mladé lidi k politickým tématům, se můžete dočíst zde.


Foto: Johana Snášelová, Andrea Mašíčková

Příspěvek vytvořen 23

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy