Papež František – muž několika prvních míst

Jorge Mario Bergoglio. Jméno muže, který je pro většinu lidí znám spíše jako papež František. Mnoho lidí zná pouze jméno, ale neznají jeho život a činy. Pojďme se s ním tedy seznámit, a zařaďme se do skupiny lidí, kteří o tomto muži už něco ví.

Konkláve zvolila Jorgeho papežem 13. března v roce 2013. Stal se tedy 266. papežem katolické církve. Ano, 266 je opravdu vysoké číslo. Vlastně toto číslo není ničím zvláštní. Zajímavé je spíše to, že papež František obsadil i několik prvních míst.
Pochází z Argentiny, takže je prvním papežem z amerického kontinentu. Tímto také obsadil další první místo, protože je prvním mimoevropským papežem od 8. století (tehdy vedl římskokatolickou církev sv. Řehoř III., který pocházel ze Sýrie). Je také prvním papežem z Tovaryšstva Ježíšova. Jako první papež nese jméno František na počest Františka z Assisi. Toto jméno si zvolil z prostého důvodu. Ihned po zvolení k němu totiž přistoupil jeho blízký přítel se slovy: „Nezapomeň na chudé.“ Teď asi už chápete, proč jméno František.
Výsledek obrázku pro pope francis
zdroj fotografie: www.thetimes.co.uk
Papež František je velice vzdělaný člověk. Své středoškolské studium zasvětil chemii a po jeho dokončení, ve 21 letech, vstoupil do už zmiňovaného Tovaryšstva Ježíšova. Na fakultách tohoto řádu studoval filosofii, teologii a sociální vědy. Později tam vyučoval a získal titul profesora teologie. Je vzdělaný i jazykově. Hovoří kromě své rodné španělštiny bezchybnou italštinou, němčinou a samozřejmě i latinou. Média ho díky tomu označují za výborného řečníka.
Ale pojďme zpět do roku 2013. Rok pro Františka velice důležitý. Rok, který vše změnil. Jeho zvolení v pátém kole tajné volby bylo oznámeno bílým kouřem přesně v 19:07. Podle italských médií byl zvolen výraznou většinou 90 ze 115 kardinálů.
19. březen 2013. Další významné datum. V tento den proběhla intronizace, které se zúčastnilo mnoho státníků z celého světa. Za Českou republiku tam byl Karel Schwarzenberg. Velice překvapivé bylo i to, že slavnost navštívil konstantinopolský pravoslavný patriarcha Bartoloměj I.
Papež František podnikl mnoho zahraničních cest a návštěv. Jeho první cesta vedla do Brazílie, kde se dostával do blízkého kontaktu s lidmi. Dnes je velice diskutováno setkání papeže s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ani papeži se nevyhnou kontroverzní otázky. Mezi nejznámější patří otázky ohledně sňatků homosexuálů a adopce dětí těmito páry. V červenci roku 2013 se k tomu papež nezvykle vyjádřil. Podle něj by neměla církev soudit věřící na základě sexuální orientace. Dále na seznamu je celibát. O celibátu se v církvi také často hovoří. Církev přemýšlela o zrušení, ale papež František je pro zachování.
Skutky. Skutků je také mnoho, a některé se týkají i České republiky. Jeden z těchto skutků opět umístil papeže na první místo. Jedná se o křest Češky. Nikdy předtím se nestalo, že by papež pokřtil českou ženu. U České republiky ještě ale na chvíli zůstaneme. Papež také telefonoval dnes už zesnulému kardinálu Vlkovi. V tomto telefonátu mu sděloval, že se za něj modlí přeje si jeho uzdravení. Tyto dva skutky, které souvisí s Českou republikou, jsou asi nejznámější. Je jich však mnohem víc, a není tedy divu, že si u Čechů získal místo v žebříčku neoblíbenějších osobností ze zahraničí. Stal se osobností roku časopisu Time a jeho tvář se objevila i na časopisu Rolling Stone.
Papež František často hovoří o štěstí. Sestavil dokonce Desatero šťastného života. Toto desatero vybízí, aby lidé zpomalili, učí je velkorysosti a boje za mír. Doufejme tedy, že se to lidé někdy naučí.

  

„Líčit papeže jako nějakého Supermana, jakousi hvězdu, se mi zdá urážlivé. Papež je člověk, který se směje, pláče, klidně spí a má přátele jako každý jiný normální člověk.“ – papež František
Autor: Kateřina Baťková