Konference WHO vytyčila priority pro zdravé prostředí v Evropě

Tento týden Česká republika, přesněji Ostrava, hostila akci globálního významu. Proběhla zde totiž ministerská konference Světové zdravotnické organizace (anglicky World Health Organisation, dále jen WHO). Jejím vrcholem bylo sepsání a podpis takzvané Ostravské deklarace.

Na 600 odborníků z celého světa diskutovalo o životním prostředí v Evropě. A hmatatelným výsledkem této diskuse je pak právě onen dokument. „Ostravská deklarace je velmi důležitá a zahrnuje v sobě sedm hlavních cílů v oblasti udržitelného rozvoje, ve kterých musíme jednat, jednat a jednat,“ řekla regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsana Jakab.

zdroj: www.wikipedia.org
 
Těmito cíli jsou:
  1. Snaha zlepšovat kvalitu vzduchu v interiéru a exteriéru pro všechny obyvatele
  2.  Zajištění rovného a udržitelného přístupu k pitné vodě, kanalizaci a hygieně pro všechny a za všech okolností
  3. Minimalizace nežádoucích vlivů chemikálií na lidské zdraví a životní prostředí
  4. Snaha předcházet a odstraňovat nežádoucí zdravotní a environmentální účinky, náklady a nerovnosti ve vztahu k odpadovému hospodářství a kontaminovaných území
  5. Posílení adaptivní kapacity a odolnosti ve vztahu ke klimatickým změnám, které jsou spojeny se zdravotními riziky a podpora těch opatření, která omezují klimatické změny a jsou prospěšná k lidskému zdraví, tak jak uvádí Pařížská klimatická dohoda
  6. Podpora snah evropských zemí a regionů vedoucích k tomu, aby se staly zdravějšími, inkluzivnějšími, bezpečnějšími, stabilnějšími a udržitelnějšími
  7. Vytváření environmentální udržitelnosti zdravotních systémů a redukce jejich dopadu na životní prostředí

Podle ředitelky kanceláře WHO v ČR Aleny Šteflové si státy do příštího roku musí ze sedmi témat obsažených v deklaraci vybrat oblast, na níž se soustředí. Například pro Ostravsko je to problematika znečištěného ovzduší, které region dlouhodobě sužuje. Deklarace tak například upozorňuje na to, že by se státy měly snažit s pomocí různých dotačních nástrojů o změnu v oblasti domácích topenišť, ale například i o výměnu dieselových motorů za elektrické a podobně.

Autor: Mikoláš Rec

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Příspěvek vytvořen 665

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy