Indiánský kmen uchránil naše „plíce světa“ před ropnými magnáty

Karolína Krhutová

Domorodý kmen Waraoni z Amazonského deštného pralesa v Ekvádoru zvítězil ve sporu o svou rodnou půdu. Ekvádorská vláda chtěla propůjčit nemalý kus pralesa pro těžbu nerostných surovin. Soud rozhodl v pátek 26. dubna 2019 ve prospěch indiánského kmene Waraoni.  Je to první velká výhra domorodců nad ropnými společnostmi a věříme, že není poslední.

Amazonský deštný prales, nazývaný plíce světa se se svou rozlohou o 5 500 000 km2 rozkládá na území Jižní Ameriky a představuje více než polovinu tropických deštných lesů celého světa. Je domovem pro unikátní živočichy i rostliny, které nerostou nikde jinde na světě, a také pro domorodé obyvatele, americké Indiány. Kmen Waraonů, známý také pod názvem Huaroni, Waodani nebo také Auca, je původním indiánským kmenem z oblasti Jižní Ameriky, konkrétně Ekvádoru, Venezuely, Guyany, Surinamu a ostrovního státu Trinidad a Tobago. Jedná se o původní obyvatele, kteří sídlili hlavně v okolí řek a jejich populace se odhaduje na zhruba 4.800 lidí.

Ekvádorská vláda chtěla využít část amazonské pralesní půdy pro zkušební ropné vrty, aby tam následně mohla zahájit těžbu nerostných surovin. Kmen Warao svou půdu ovšem začal bránit a 26. dubna 2019 soudní spor o pralesní půdu vyhrál. Spor započal už dříve v roce 2012, kdy vláda nabídla ropným společnostem pro těžbu velkou část pralesa. Podle organizace Amazon Frontlines, která bojuje za ochranu amazonského pralesa i jeho původních obyvatel, je to výhra nejen pro tento konkrétní kmen, ale pro všechny domorodé kmeny, jimž hrozí ztráta vlastního území. Celý soudní proces byl detailně sledován více než 50 organizacemi, které se zabývají ochranou přírody a desítkami tisíc lidí, kteří domorodý kmen podpořili formou petice.

Tropické deštné lesy nám poskytují kyslík a jsou zdrojem přírodních léčiv. Za posledních sto let ovšem zmizelo z povrchu zemského více než 50 % celkové rozlohy tropických deštných pralesů, většinu z toho má na svědomí člověk, i přesto však dál dochází k jejich velkému kácení, ať už kvůli spotřebě dřeva jako paliva, pro získání nové zemědělské půdy nebo pro těžbu nerostných surovin.

O tom, jak můžete i vy zachránit kousek deštného pralesa jsme psali ve článku o Green revolution

Zdroj: https://phys.org/news/2019-04-ecuador-amazon-tribe-victory-oil.html

Obrázky: Pixabay.com