Lidské bytosti

Dobrý Zprávy 27. 11. 2019

Mít se blaze

Jako umět chodit po provaze

Cítit slunce

Bosy našlapovat po rozkvetlé louce

Vše věnovat té snaze

Dojít vytyčeného cíle a být stále v rovnováze

Mít ambice, touhy a přání

Je správné

S pokorou však nakládat bez váhání

A nebýt člověk, co nad city druhých jen tak rukou mávne

Jsme všichni lidské bytosti, které se podporují, respektují a rozdávají radosti

A i když nás někdy temno přemůže, víme, že to vše zvládneme i bez zlosti a trny opadají z růže.

Autor: Alice Dušková
Foto: Hana Řeháková