Jeden svět: Snímek Proti větru rozpoutal vichřici. Zachycuje osudy řeckých sportovkyň, které veřejně promluvily o znásilnění 

Dokument Proti větru režisérky Vanii Turner otevírá ještě stále tabuizované téma sexuálního násilí. Pojednává o řeckých vrcholových sportovkyních, které se rozhodly veřejně promluvit o vlastním traumatu sexuálního zneužití ze strany trenérů či vysoce postavených sportovních funkcionářů. Svým svědectvím zažehly první jiskru hnutí #MeToo v Řecku a boj za zmodernizování řeckého právního systému. Dokument zachycuje soudní proces, při kterém je jedna z těchto žen, Amálija, soustavně ponižována a její obvinění bagatelizována.

Šumění moře, zpěv racků a poryv větru poklidně otevírají dokument, ze kterého diváci odejdou s bolestí a znechucením. V prvních minutách sledujeme záběry z Amálijina života. Vidíme průběh jejího tréninku či oslavu narozenin. Objevují se také archivní záběry ze sportovních přenosů, ve kterých řecká jachtařka Sofia vyhrává zlatou medaili. Euforie z vítězství a radost celého národa má ale i svou stinnou stránku, která se plíží šatnami a hotelovými pokoji. Sportovkyně odmala cestovaly po světě bez rodičů jen za doprovodu svého týmu a trenérů. A právě Amálijin trenér zneužil své moci a její dětské důvěry a v pouhých jedenácti letech ji poprvé znásilnil.

Sofia Bekatoru, řecká olympijská jachtařka, veřejně obvinila vysoce postaveného sportovního funkcionáře ze znásilnění. Jak se dozvídáme z dokumentu, dodala odvahu Amáliji, která se ji rozhodla kontaktovat. Sofiino veřejné obvinění rozvířilo vody po celém Řecku. S dalšími příběhy se přidávaly nejen sportovkyně, ale také ženy a dívky z univerzit, hereckých svazů či běžného života. Přívalová vlna již nešla zastavit, hnutí #MeToo začalo rezonovat i Řeckem. Stále se však objevovaly názory, které celou problematiku bagatelizovaly. Z rádia, které Sofia poslouchala v autě, se například ozvalo: „Nemůžeme dovolit, aby jeden incident poskvrnil celý yachting.“

Soudní jednání, ze kterého běhá mráz po zádech

Dokument se soustředí zejména na soudní proces, ve kterém Amálija obvinila svého trenéra ze znásilnění. Když ji v pouhých jedenácti letech znásilnil poprvé, svěřila se rodičům, kteří se okamžitě obrátili na policii. Soud probíhá po deseti letech a dokument zachycuje neustálé ponižování a bagatelizování, kterému Amálija musí čelit. Při svých výpovědích je nucena odpovídat na otřesné otázky ze strany obhájkyně trenéra, která se nezdráhá zeptat: „Jak hluboko do vás pronikl? Jakou barvu měla vaše krev?“ Amálija v dokumentu také vypověděla, že se jí obhájkyně otevřeně vysmívala do očí. A to vše za přítomnosti obžalovaného, kterého ze soudní síně neodvedli ani o přestávkách.

Amálija ve své výpovědi popisuje, že jí trenér svými činy vzal dětství, první polibek i intimní zkušenosti. Nepřála si, aby to proběhlo takhle. Nikdy se necítila úměrně svému věku, protože součást života, kterou měla poznávat v následujících pěti až šesti letech, zažila již jako jedenáctiletá dívenka. S mužem, který zneužil své moci a její důvěry. Obhajoba se po celou dobu pokouší napadnout její výpověď. Prohlašuje, že Amálija svého trenéra obvinila kvůli penězům, někteří svědci ve prospěch trenéra vypovídají, že do něj dívka byla zamilovaná. A nakonec z úst svědkyně padne věta: „Rozhodně nevypadala jako znásilněná.“

Trenér se sice ke všemu přiznává, ale vinu přisuzuje Amáliji. Tvrdí, že ho svým chováním či oblečením provokovala a vyzývala. Jako by snad dítě mělo o takovém chování ponětí. „Dokonce i někteří soudci si dokážou představit, že dvanáctileté dítě má představu o tom, že někoho bude svádět a nějak sexuálně vystupovat. Někteří pachatelé se tím skutečně obhajují,“ uznává během besedy po filmu advokátka Jana Krouman.

Nefungující právní systém

Dokument ukazuje, že soudní procesy tohoto typu jsou pro všechny zúčastněné a především oběti velmi náročné. Trvají nesmírně dlouho, často fungují na principu „slovo proti slovu“, protože chybí usvědčující důkazy. Ve snímku je datum, kdy má Amálija vypovídat, několikrát přesunuto z často bizarních důvodů. Jednou například soudkyně onemocněla a nikdo neurčil náhradního soudce. Divák si tak pokládá otázku, zda někoho celá věc vůbec zajímá.

Sofia i Amálija si na konci snímku uvědomují, že jejich boj nekončí. Rozvířily vody, které Řecko stále omílají. I nadále bojují za modernizaci řeckého právního systému. Zmiňují například promlčecí lhůtu, která často znemožňuje obětem získat spravedlnost a také neexistující centralizovanou databázi na zaznamenávání případů zneužitých dětí. Jejich počet je v Řecku stále neznámý.

Velká poklona dokumentaristům

Po celou dobu natáčení byli dokumentaristé součástí domácností a životů obou sledovaných žen, díky čemuž se jim podařilo zachytit autentické rozhovory a situace. Snímek doprovází nerušivá hudba nebo zvukové nahrávky moře a větru, které dokonale dokreslují jachtařský svět. Dokument také pracuje s tichem, které ve většině případů působí tíživě a vyvolává v divácích silné emoce. Ocenění si zaslouží zejména zpracování soudního procesu, při kterém dokumentaristé (pravděpodobně) nemohli být přítomni. Celé líčení se na plátně odehrává v kreslených ilustracích, provází ho ticho a u jednotlivých postaviček tancují písmenka autentických výpovědí. V tomto případě platí krédo: „V jednoduchosti je krása“, protože právě ze soudního líčení přebíhá divákům mráz po zádech a někteří si dokonce stírají slzy.

Dokument Proti větru empaticky, ale důrazně otevírá závažné téma, o kterém bychom měli více mluvit. Amálijin soudní proces se odehrával v Řecku, ale kvůli nedostatečnému právnímu systému oběti znásilnění častokrát prochází stejně trnitou cestou i u nás. Potřebujeme takové filmové snímky, abychom otevírali hlasitou debatu a slova jednoho dne měnili v činy a reálnou změnu.

Autor: Andrea Mašíčková


Sofie se postavila k chování ze strany trenéra velmi odvážně a obdivuhodně. O takovém tématu by se rozhodně nemělo mlčet. Naštěstí už dochází i k jeho jisté detabuizaci, například formou výstavy příběhů obětí.


Máte rádi naše dobrý zprávy a chtěli byste nás nějak podpořit? Prostřednictvím drobného příspěvku na náš transparentní účet můžete jednorázově či pravidelně pomoci Dobrým Zprávám se i nadále rozvíjet.


Foto: jedensvet.cz, csfd.cz, goout.net, nytimes.com 

Příspěvek vytvořen 26

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy