IKEA odstartovala kampaň za bezpečný domov

Nadnárodní společnost IKEA se rozhodla zlepšit svět a pokusit se přispět k nápravě jednoho ze závažných problémů. Odstartovala totiž kampaň s cílem poukázat na potřebu zvýšené pomoci obětem domácího násilí. Firma se na následující dva roky v několika bodech zavázala k podpoře zasažených osob, a to hned v několika směrech. Cílem a zároveň také mottem kampaně je vytvořit domov, který je bezpečným místem pro každého.

Švédská firma IKEA se nyní rozhodla spustit novou kampaň, která se čtyřmi ostře žlutými písmeny a původní byznysovou myšlenkou vůbec nesouvisí. Představila své nové závazky, které mají napomoci v boji s domácím násilím. Na jedno z důležitých celospolečenských témat se firma chce soustředit následující dva roky. Kromě televizních a online spotů také plánuje pomoci v jiných oblastech.

„V IKEA jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Bohužel ne v každé domácnosti tomu tak je. Proto jsme se v následujících dvou letech rozhodli v rámci podpory místních komunit zaměřit na pomoc obětem domácího násilí,“ popisuje Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Cílem prvního bodu je zvýšit povědomí o domácím násilí a snížit míru přijatelnosti mezi lidmi. Společnost měla v plánu během podzimních měsíců instalovat v obchodních domech v Praze na Černém Mostě, v Brně a v Ostravě speciální výstavu. V důsledku koronavirových opatření se však zahájení posunulo. Výstava má návštěvníky interaktivní formou upozornit na celospolečenský problém domácího násilí. Expozice obsahuje několik audionahrávek s pasážemi reálných konverzací, které se ve smyčce opakují. Zvukové stopy tak ilustrují různé podoby domácího násilí. Lidé zde najdou také několik kontaktů, kam se mohou v případě potřeby obrátit a poradit se. Neméně důležitou součástí kampaně jsou i televizní a rádiové spoty.

Celý projekt vzniká za spolupráce s organizací NeNa, Koalicí specializovaných center pro ženy zažívající domácí násilí. Společnost chce podpořit i vzdělávání pomocných profesí, například sociálních pracovníků nebo zdravotníků. IKEA neziskovým organizacím zabývajícím se problematikou v příštích dvou letech navíc daruje 3,8 mil. Kč.

Kromě snahy rozproudit veřejnou debatu a podpořit příslušné organizace chce IKEA zrealizovat průzkum s cílem získat nové dostupné informace, které by měly pomoct při jednání s důležitými politiky. Společnost se rovněž zavázala k podpoře legislativy pro lepší ochranu obětí domácího násilí.

Autor: Tereza Sládečková


Švédská společnost IKEA se také v minulém roce zasloužila o další dobrý skutek. Společně se švédskou královskou rodinou navrhla domy pro osoby trpící depresemi.


Na našem facebooku právě probíhá vánoční soutěž o pohádkové knížky. Zapojit se můžete až do 12. prosince.

Zdroj: ikea.com, mediaguru.cz

Foto: facebook IKEA, mam.cz

Příspěvek vytvořen 18

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy