Čtyřdenní pracovní týden: islandský experiment má pozitivní výsledky

Adéla Sobotíková 12. 8. 2021

V Reykjaviku, hlavním městě Islandu, proběhl experiment se zavedením čtyřdenního pracovního týdne. Pracovní doba se snížila na třicet pět až třicet šest hodin týdně, a přitom zaměstnancům zůstala stejná výplata. Studii vedli výzkumníci z islandské organizace Association for Sustainable Democracy a z britského think tanku Autonomy od roku 2015 do roku 2019. Výsledky jsou velmi pozitivní a Island už s touto myšlenkou dále pracuje. 

Lepší fyzický i psychický stav zaměstnanců bez ztráty produktivity a úrovně práce, takový výsledek přinesl výzkum čtyřdenního pracovního týdne. Někde se dokonce odvedená práce zlepšila. Do studie bylo zapojeno 2 500 lidí z různých odvětví. Výzkumníci uvádí například administrativní činnost, sociální služby, nemocnice a školky.

Méně stresu a kvalitnější volný čas

Jako největší pozitiva uváděli účastníci experimentu méně stresu, více času na sebe, rodinu i kamarády a více odpočinku. S větším množstvím volného času lidé začali cvičit, více se věnovat svým koníčkům a celkově sami sobě. V mnoha rodinách zaznamenali méně konfliktů a větší oddělení pracovního a osobního života. Mnozí poukázali na kvalitnější prožití víkendu, protože většinu povinností doma zvládli zařídit během pracovních dní. Muži se častěji pouštěli do domácích prací. Na pracovištích zavládla pohodovější atmosféra. „Čtyřdenní pracovní týden je budoucnost, není cesty zpět,“ uvedl jeden účastník studie. 

Islandské odbory nenechaly výsledky experimentu jen tak a začaly jednat. Zaměstnavatelé buď přímo ve smlouvách svým zaměstnancům zkrátili pracovní dobu, nebo nabízí její vyjednání až v 86 % případů. Autoři studie považují výsledky za úspěch a věří, že by mohly být inspirací i jiným zemím. 

Výzkumníci vypracovali základní strategii pro to, aby tento zkrácený pracovní týden mohl fungovat. Mezi doporučení uvádí například efektivní stanovení priorit a rozdělení úkolů, efektivní delegování, kratší a soustředěnější schůzky, případně je nahradit e-maily, zkrátit přestávky na kávu a poskytování služeb co nejvíce zdigitalizovat, je-li to možné.

Otázka budoucnosti?

Island není první zemí, která zkrácení pracovní doby vyzkoušela. Tento experiment je ale nejrelevantnější, protože se do něj zapojilo nejvíce účastníků. V různých podobách to vyzkoušelo Španělsko, Francie, Velká Británie, Švédsko a Nový Zéland.

V Česku tento návrh zazněl už i v poslanecké sněmovně, zatím ale k žádnému rozhodování nedošlo. Podle průzkumu Moore Czech Republic by 60 % Čechů zkrácení pracovního týdne uvítalo. „Více než pětina dotázaných by ale kratší pracovní týden neuvítala. Důvodem je to, že si raději rozloží pracovní povinnosti do pěti dnů, které díky tomu mají klidnější. Čtyřdenní pracovní týden by tedy pro ně byl spíše stresující,“ uvádí Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic. Dvě třetiny dotazovaných zaměstnavatelů si myslí, že by jejich zaměstnanci byli při zkrácení pracovního týdne produktivnější a spokojenější. 

Autor: Adéla Sobotíková


Ať už čtyři, nebo pět pracovních dní, nad vydělanými penězi je potřeba přemýšlet. Jak správně šetřit a kde investovat? To se dočtete v rozhovoru s finančním poradcem Matúšem Kuchálikem.


Zdroj: Iceland’s journey to a shorter working week, moore-czech.cz, a2larm.cz, irozhlas.cz

Foto: pixabay.com