Čeští betonáři získali patent, který může způsobit globální revoluci ve stavebnictví

Lea Schellongová

Firma ERC-TECH přišla s materiálem, který má potenciál skoncovat s odpady po demolicích staveb. František Polák, autor patentu nazvaném Rebetong vymyslel unikátní směs z betonových a směsných sutí a nano-příměsí, která se stejnými vlastnostmi jako beton poslouží k dalším stavbám. Jde tak o první technologii na světě, která umožní opětovné zhodnocení materiálů po ukončení životnosti staveb, a tak v rámci tzv. cirkulární ekonomiky sníží ekologickou zátěž odstraněním odpadu a celkovým snížením nároků na emise CO2. O výrobu Rebetongu má už zájem několik zemí, v Čechách se výroby ujala stavební firma Skanska.

Parkour park Mordřany postavený z Rebetongu

Odpad z demolic tvoří v České republice polovinu celkově vyprodukovaného odpadu, celosvětově je to třetina. Skutečně tak jde o nezanedbatelný podíl a přirozeně je velký zájem ho snížit. Recyklovaný beton z demolice bude nově celý využit k výrobě dalšího materiálu. V dnešní době se starých materiálů využívá pouze 10 %.

Beton z recyklátu má také nižší uhlíkovou stopu než původní štěrk, a to tím že omezuje těžbu a dopravu jinak potřebného kameniva. Tím však nejsou jeho vlastnosti nijak znehodnoceny. „Betony a výrobky z betonu splňují nejpřísnější kritéria požadavků betonářských norem. V současné chvíli se jedná o jediný beton na světě vyrobený ze 100% recyklovaných kameniv. Díky partnerství společnosti ERC-TECH a Skanska se otevírá šance tuto inovaci používat po celém světě,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Gorecký, výkonný ředitel společnosti ERC-TECH. Skanska by mohla pro Rebetong znamenat průnik do Skandinávie, kde se klade na environmentální zodpovědnost důraz a kde má firma sídlo.

Je to tak skutečně významný krok v rámci dnes naléhavých ekologických opatření, je to ukázka schopnosti tuzemských podnikatelů tvořit a prodávat nápady ven a je to řešení ke stále ubývajícím zásobám štěrku ve zdejších kamenolomech.

Zdroj: erc-tech.eu
Foto: skanska.cz