Česká středoškolská unie chce narovnat školství

Česká středoškolská unie (ČSU) má za sebou už sedmnáctý republikový sněm. Letos proběhl poněkud neobvykle. Místo tradičních dvou dnů se program rozprostřel do celého týdne a středoškoláci se ho účastnili online ze svých domovů. Podle ČSU české školství neposkytuje rovné vzdělávací příležitosti všem žákům a studentům, proto byly hlavním tématem sněmu nerovnosti ve školství. Kromě workshopů, podcastu, vzdělávacích materiálů a diskusí o narovnání českého vzdělávání si Unie zvolila nové předsednictvo.

ČSU je spolek, který sdružuje žáky středních škol z celého Česka, respektive jejich zástupce ze samosprávných orgánů jednotlivých škol, například ze školních parlamentů. Vznikl v roce 2013 a od té doby se významně zasadil o podobu současného českého školství. Nemalou měrou se například zasadil o zrušení povinné maturity z matematiky. V minulém roce díky dotazníkovému šetření zmapoval, jak středoškoláci hodnotí distanční výuku. ČSU zkrátka hájí zájmy českých středoškoláků. 

Je sobota 1. května, deset hodin ráno. Tmavá uživatelská okna v aplikaci Zoom se postupně mění v obrazy pokojů a objevují se na nich členové ČSU. Mohli si užívat prvního květnového dne, místo toho se snaží hýbat s českým školstvím. Po krátkém úvodním slovu přichází na řadu icebreaking (prolomení ledů, pozn. ed.). Každý řekne, jak se má a kam by chtěl odcestovat, pokud by mu to situace umožnila. 

Po lámání ledu“ se bilancuje, co všechno ČSU od minulého srazu stihla. Řeč je i o podcastu #ZaŠkolou. „Díky podcastu přibližujeme delegátům hot témata ve vzdělávání,“ říká jeden ze členů předsednictva. Zatím poslední epizoda podcastu vyšla právě u příležitosti sněmu v pondělí. Věnuje se náboženství na českých školách. Posluchači podcastových platforem mají možnost slyšet například studenta a učitele jedné ze 130 českých církevních škol a zástupce různých náboženství – tajemníka Federace židovských obcí v České republice, muslimskou studentku, autorku projektu Muslimové očima českých školáků, členku České pohanské společnosti nebo moderní satanistku. 

Hlavním bodem dopoledního programu je debata o stanovisku k nerovnostem. O nerovnostech se diskutovalo i na workshopech. První středeční workshop se týkal genderových stereotypů a nerovností. Zaštítila ho hnutí Konsent a Nesehnutí. Druhý workshop se zabýval nerovnostmi ve školství.

Distanční vzdělávání ještě více prohloubilo nerovnosti mezi jednotlivými školami, ale i samotnými žáky. Odlišné přístupy a metody ve výuce, chybějící data v mnoha regionech a pouze obecná doporučení MŠMT, která nejsou pro školy závazná, nadále podněcují rozdíly v našem školním systému,“ zvala Unie na páteční program.

Nerovnost zasahuje i žáky se speciálními vzdělávacími plány. Pro rozšíření povědomí o této problematice vydala ČSU nové infografiky. 

Po obědě si členové volí nové předsednictvo. „Je dobře, že tahle organizace existuje, protože je strašně důležité, aby vláda měla zpětnou vazbu přímo od nás, od žáků a studentů,“ hodnotí jeden z kandidátů. Nejvíce hlasů nakonec získává Ondřej Nováček a stává se novým předsedou. Unii chce nastavit novou vizi a změnit její vnitřní fungování. 

V rámci boje proti nerovnostem se ČSU usnesla na seznamu pěti priorit pro spravedlivější školství – restrukturalizace oborů učňovského školství a zkvalitnění praktické výuky, snížení regionálních rozdílů v kvalitě vzdělávání, zkvalitnění nástavbového studia, změny v jednotných přijímacích zkouškách a eliminace akademické marnosti nejen na středních odborných učilištích.

„Akademická marnost je jedním z důsledků nerovností, ale rovněž je také více prohlubuje. Jedná se o víru studentů ve vlastní akademický úspěch. Právě studenti na středních odborných učilištích mají silnější pocit akademické marnosti, neboť prostředí učilišť a jejich společenský kontext způsobuje, že jsou méně motivováni a dosahují horších studijních výsledků,“ vysvětluje Unie.

Nerovnosti hýbou celým světem, a to že některé z nich ČSU reflektovala na české školství, vnímám jako správný krok. Je potřeba o nerovnostech mluvit a demonstrovat veřejnosti a politikům, že mladí lidé mají zájem o rovné vzdělávání. A Unie svou prací dlouhodobě dokazuje, že zájem má. To je pro české školství dobrá zpráva. 

Autor: Ivana Syrovátková


Dobrou zprávu má i školství na africkém Madagaskaru. Vyrostla tam první škola tištěná na 3D tiskárně. Více čtěte v našem článku.


Zdroj: Česká středoškolská unie 

Foto: facebook Česká středoškolská unie 

Příspěvek vytvořen 15

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy