Česká nádraží jsou bezbariérovější. A chystají se další

David Kubatík

Víc než polovina nádraží, která lemují české železnice, je již v současné době přístupná hendikepovaným. Vyplývá to z novinek, které v tomto týdnu zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Do budoucna by takových stanic mohlo být v tuzemsku až přes 70 %. Při přestavbě stanic se myslí také na sluchově a zrakově postižené uživatele dráhy. Další fáze projektu zpřístupňování nádraží bude pokračovat v letech 2020 až 2025. 

Stanice Zábřeh na Moravě se může pyšnit úplnou bezbariérovostí

V současné době je podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody bezbariérových, tedy přizpůsobených pro pohyb lidí se sníženými možnostmi pohybu, celých padesát čtyři procent nádraží v České republice.

Nejedná se navíc jen o nádraží na hlavních koridorech, ale i o ta nacházející se na ostatních, často mezinárodních, trasách.

Ve zprávě se také dále píše, že v roce 2025 by se počet takto upravených nádraží měl zvýšit již na celých dvaasedmdesát procent.

K tomto cíli mají velkou měrou pomoci také schůzky mezi Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, osobními dopravci a SŽDC, které se začaly uskutečňovat od letošního roku. V blízké budoucnosti se plánuje do schůzek zapojit i zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) a také České unie neslyšících.

Zástupci osob se zdravotním postižením se tak již měli možnost seznámit s plánem na zpřístupňování stanic mezi lety 2020 až 2025 nebo se spuštěním nových webových stránek, na kterých najdou informace o úrovni bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek. K nahlédnutí zde: www.szdc.cz/cestujici/stanice.

Foto: ct24.cz, wikipedia.org