Brněnské firmy pomohou snižovat emise ve svém městě

Aneta Luksová

Občané České republiky jsou vesměs se změnou klimatu obeznámeni. Ne všichni však tuší, jak velký dopad má tato proměna klimatických podmínek na růst emisí oxidu uhličitého a jak důležité je usilovat o jejich snižování. Z tohoto důvodu se 28 subjektů a firem na Festivalu architektury v Brně rozhodlo podepsat společné memorandum, jímž 27. února stvrdily svůj slib k vytvoření lepších mikroklimatických podmínek. Za cíl si zároveň kladou i nadále plnit závazek pro udržitelnou energii a klima, který stanovil Pakt starostů a primátorů.

Zástupci firem a institucí při podpisu Memoradna.

Závazky stanovené v memorandu chystají firmy aplikovat do svého běžného chodu a působení. Vynasnaží se tak například stavět a rekonstruovat budovy s co nejnižší energetickou náročností, nebo využívat obnovitelné zdroje či šetrné a nízkoemisní dopravy. Kromě toho se zaměří také na šetření vody a cirkulární ekonomii.

„Připojení se k memorandu je pro nás přirozeným krokem. Ochranu životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje vnímáme na Masarykově univerzitě jako jednoznačnou prioritu,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Listinu pro zlepšování klimatických podmínek kromě této vysoké školy podepsala také Mendelova univerzita, Teplárny Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, Lesy města Brna, nábytkářská firma IKEA nebo nákupní centrum AVION Shopping Park.

Samotné město usiluje o snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030. „Konkrétní opatření akčního plánu bude město aplikovat především na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku. Dosažení závazku ale nejde dosáhnout bez zapojení terciárního sektoru, inovačního průmyslu i navazujících služeb, kde analýzy ukazují trend nárůstu spotřeby elektřiny s významným podílem na celkových emisích,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík. Terciální sektor je tedy klíčovým bodem, bez něhož nemůže být snižování emisí CO2 efektivní – téměř polovina z nich se totiž vyprodukuje právě tam.

Hlavním problémem růstu emisí se zdá být oteplování, kdy průměrné teploty v Česku vzrostly za posledních šedesát let o 2 °C, což má mimo jiné za následek velký počet tropických dní v letních měsících. Naopak méně sněhových srážek negativně ovlivňuje doplňování spodních vod. Ukázkou byla i letošní zima, která byla mírná a srážkově podprůměrná. Cílem je tedy dosáhnout takového stavu, kdy se obyvatelé a návštěvníci Brna nebudou muset procházet ulicemi za přítomnosti tropického vedra a k tomu i vysokého podílu prachu a oxidu uhličitého.

Zdroj: brno.cz, em.muni.cz
Foto: brno.rozhlas.cz, brno.cz