Ženy budoucnosti. Kam míří kroky dnešních dívek?

Je za námi 11. říjen, kdy jsme kromě krátkodobého návratu tepla měli v tento den příležitost oslavit všechny dívky. Právě na toto datum totiž připadá Mezinárodní den dívek, k jejichž společenské pozici se váže historie plná změn a vzestupů. Zatímco muži měli svou pozici poměrně jasně danou již od dob pravěku, žena měla své místo ve společnosti velmi nestálé. 

Dívka ve škole v írácké provincii Dohuk, zdroj: UNICEF/Mackenzie

Ženy a dívky byly vždy řazeny na druhou příčku za muže, byly jejich družkami, pomocnicemi čekajícími na jejich návrat z bojiště, náročného zaměstnání či hospody. Trvalo stovky let, než si mužská společnost začala připouštět skutečnou významnost a pravou sílu žen. Jejich práva se začala vyrovnávat těm mužským, jejich názory se staly důležitými a hodnými naslouchání. Není to ani padesát let od referenda, které jim umožnilo volit ve Švýcarsku. A dodnes nám ještě stále zbývá ujít mnoho kroků, než dorazíme do míst, kde budou mít dívky stejné příležitosti a naděje jako chlapci.

Není k podivu, že jedním z dlouhodobých cílů OSN je právě rovnost mezi pohlavími, a je to právě OSN, která svou rezolucí uvedla Mezinárodní den dívek v platnost. V tento den bychom si měli více než kdy jindy uvědomit, jak důležité je podporovat malé dívky v jejich nemalých snech.

Ženy se stávají stále větší součástí naší společnosti ve vrcholných politických funkcích a našeho průmyslu na manažerských i pracovních pozicích. Tyto ženy však kdysi byly dívkami, kterým nikdo neupíral jejich ambice či místo ve společnosti vedle chlapců. Jsou to zejména rozvojové státy, kde se potýkají s nedostatkem vzdělání, které je přednostně poskytováno chlapcům na úkor dívek. A právě vzdělání je podstatným základem pro kariérní a společenský růst mladých žen. I u nás však musíme myslet na to, že není moudré vytvářet hranice a umělé bariéry mezi tím, co dívka smí, a co už je nad její „kompetence“.

Autor: Jakub Jílek

zdroj: un.org, nasa.gov, wikipedia.org

 

zdroj: pexels.com
Příspěvek vytvořen 44

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy