Tři králové letos vyjdou do ulic již po dvacáté

Lukáš Kuřík

Začátek každého nového roku je spojen s Tříkrálovou sbírkou, při které dobrovolníci s kasičkou a korunami na hlavách obchází domy i veřejná prostranství. Jedná se o charitativní akci, která svým rozsahem nemá obdoby. Tříkrálové koledníky letos čeká jubilejní dvacátý ročník. Sbírka probíhá na celém území Česka od 1. do 14. ledna.

Skupinky tříkrálových koledníků mají úředně zapečetěné kasičky s logem Charity ČR, která je organizátorem akce. Minulý rok takto putovalo po naší republice téměř 24 tisíc kasiček, což znamená podobný počet skupinek. S jednou z nich jsem se vydal v neděli ráno na jejich cestu v obci Studenec na Semilsku.

Králové Dan, Tonda a Fanda obešli za nedělní dopoledne asi dvacet domů. U každých dveří zazvonili, a pokud jim někdo otevřel, zazpívali známou koledu o Třech králích. „Někdy se stalo, že nikdo nebyl doma, ale tam kde byli, tak nám otevřeli a rádi nás přijali,“ popisují. „Rozdáváme lidem kalendáříky a cukry,“ říká jeden z koledníků. „Já jsem ale držel kasičku,“ hlásí druhý. Někdy kromě peněz do kasičky vykoledují i něco dobrého na cestu a pokračují k dalším dveřím. Po skončení odevzdávají kasičku místní koordinátorce sbírky, která má s organizací mnohaletou zkušenost.

„Já jsem se tu ještě nesetkala s negativním ohlasem,“ sděluje místní pracovnice Charity Heda Jiranová. „Po vesnici chodí čtrnáct skupinek. Obvykle malé děti, které mají kratší úseky,“ dodává. Největší část vykoledovaných peněz, 65 procent, zůstává v regionu, kde byla vybrána. „Podpoří to nákup zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené, například postele, WC křesla, chodítka nebo vozíky,“ uvádí Heda Jiranová ze Studence. „V Indii podporujeme projekt adopce na dálku, kam půjde také část z těchto peněz,“ říká za Královehradeckou diecézi koordinátorka Jana Karasová. Obecně tyto prostředky půjdou na domácí hospicovou péči i hospicová centra, pomoc handicapovaným a nemocným, pomoc dětem, seniorům a matkám s dětmi. Dalších patnáct procent půjde na velké diecézní, tedy regionální, projekty. „V Královehradecké diecézi půjdou peníze zejména na přímou pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc

nemocným s Hantingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu a činnost dobrovolnického centra,“ vyjmenovává Karasová. Desetina půjde na rozvojové projekty do zahraničí. Pět procent výtěžku získá Charita ČR na své projekty. „Jedná se především o pomoc v zahraničí. Například podpora našeho centra v Gruzii, kde pomáháme dětem s autismem. Máme projekty v africké Zambii, v Mongolsku se snažíme pomáhat po ekologické stránce,“ sděluje hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Posledních pět procent činí zákonné režie sbírky.

Součástí sbírky je i charitativní Tříkrálový koncert, který proběhl 5. ledna v Městském divadle v Brně. „Vystoupili tu například Marta Jandová, Lake Malawi nebo Sebastian,“ říká Víšová. „Zároveň se rekapitulovalo uplynulých dvacet let,“ dodává. Loni sbírka vynesla necelých 120 milionů korun, což byla nejvyšší částka, která se kdy podařila vybrat. Nejvíce se tehdy vybralo na Olomoucku na území místní arcidiecéze, kde charitativní akce před lety vznikla. Tam lidé darovali bezmála 30 milionů korun. Za připomenutí stojí, že i předloňská sbírka byla rekordní a tento trend panoval i v předešlých letech. Výjimkou byly pouze roky 2006-2008, kdy se nepodařilo překonat tehdy rekordní výtěžek z roku 2005. Jinak má akce každý rok stoupající tendenci. „Doufejme, že se letos opět podaří výtěžek o něco navýšit,“ říká Víšová, „máme i více kolednických skupinek než loni.“

Pokud se ale s koledníky nesetkáte, máte i jiné možnosti, jak přispět. Tříkrálovou sbírku lze podpořit i prostřednictvím dárcovské DMS nebo bankovním převodem. Přispět tak může každý.

Foto: trikralovasbirka.cz