Pět tisíc let staré pohřebiště našli archeologové v Polsku

Petra Čiklová 30. 4. 2021

Poté co se na satelitních snímcích objevily linie v obilí, podařilo se archeologům v Polsku odkrýt obří komplex hrobů a dlouhých mohyl vyložených kameny. Toto pravěké pohřebiště staré pět tisíc let podle vědců  pochází z doby, kdy v této oblasti žili lidé kultury nálevkovitých pohárů. Kosterní pozůstatky zatím archeologové nenašli, podařilo se jim ale objevit hrob dvou koní. Informoval o tom zpravodajský server Live Science.

Pravěký hrob dvou koní

Před více než dvěma lety začali archeologové s vykopávkami nedaleko města Denbiany, které se nachází asi 50 kilometrů severovýchodně od Krakova. Na nalezišti se podařilo odkrýt pozůstatky rané středověké pevnosti, sedm neolitických hrobů a jeden hrob z doby bronzové, v němž byli pohřbeni vedle sebe dva koně s částí uzdy. Celkový rozsah pohřebiště však dosud nebyl prozkoumán.

Satelitní fotografie zachycovaly čáry v obilí, načež archeologové odhalili, že se jedná o raně středověkou pevnost s vodním příkopem pocházející z devátého a desátého století, což je ještě před vznikem prvního království na území Polska v roce 1025. „Megalitické pohřebiště v Denbianech je jedním z největších a nejzajímavějších nalezišť tohoto typu ve střední Evropě,“ uvedli archeologové Marcin Przybyla a Jan Bulas v e-mailu zaslaném Live Science.

Pohřebiště tvoří kromě hrobů i desítky mohyl, přičemž každá z nich je dlouhá čtyřicet až padesát metrů a byly vybudované z kamení, hlíny a palisád z dřevěných kůlů, jež však mezitím shnily. Vědci se domnívají, že pravěké pohřebiště náleží lidem kultury nálevkovitých pohárů.

Pro tuto kulturu staršího eneolitu jsou typické keramické poháry s nálevkovitým hrdlem a bohatým zdobením, z čehož pramení její název. Pohřebiště vybudované touto kulturou již archeologové našli na dalších místech v Polsku, Německu nebo jižní Skandinávii. „Poskytuje nám mimořádné údaje o pohřebních zvycích kultury nálevkovitých pohárů,“ dodávají archeologové.

Lidé kultury nálevkovitých pohárů se kolem roku 4100 př. n. l. začali usazovat ve střední Evropě. Vědci se domnívají, že se jednalo o zemědělce, kteří migrovali z dnešního Španělska a Francie.

Autor: Petra Čiklová


Nedávný archeologický úspěch zaznamenali také vědci v Norsku. Kvůli odtávajícímu ledovci objevili naleziště pravěkých pozůstatků.


Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

Foto: livescience.com