70 procent planety dnes slaví svátek

Kristýna Krejčí

Světový den oceánů vznikl díky návrhu Kanady na Konferenci OSN o životním prostředí v roce 1992. První oslava však proběhla až o pár let později, přesněji 8. června 2009. Od té doby si každý rok v tento den připomínáme životadárnou důležitost oceánů. Tématem letošních oslav je Innovation for a Sustainable Ocean (Inovace pro udržitelný oceán).

Může se zdát, že v našich končinách se o stav oceánů nemusíme nijak zvlášť zajímat. Že je to něco vzdáleného, co se nás netýká. Opak je ale pravdou. Na oceánech jsme závislí naprosto všichni, od mikroorganismů po lidstvo. Vždyť právě oceám byl kolébkou veškerého života.

Jak tedy tento významný den oslavit? Balónky, hudba, popíjení či tematická párty jsou sice jednou z možností, ovšem oceánům tím moc nepomůžeme. Můžeme se ale vzdělat a zjistit si o oceánech co nejvíce informací. V oceánech žije až jeden milion živočišných a rostlinných druhů, miliony bakterií a virů. Využijme tento den ke vzdělání se, ať můžeme učinit potřebné kroky k tomu, aby i další generace mohly Světový den oceánů hrdě slavit.

Pět zajímavých faktů o oceánech:

  1. 70 % kyslíku, který dýcháme je z oceánů.
  2. Prozkoumali jsme zatím asi pouhých 5 % z našich oceánů. Máme rozhodně ještě co objevovat!
  3. Oceány ukrývají mnohem více artefaktů než všechna muzea dohromady.
  4. Nejhlubším místem na Zemi je Mariánksý příkop, ten se nachází v Tichém oceánu a sahá do hloubky 11 kilometrů pod mořem.
  5. Tichý oceán je největším oceánem naší planety. Pokrývá 30 % zemského povrchu. Oceány pak pokrývají více než 70 % plochy naší Země.

Australským vědcům se podařilo při průukumu moře objevit nejdelšího živočicha naší planety. Přečíst si o něm můžete v našem článku.

Zdroj: unworldoceansday.org, natgeokids.com

Foto: Facebook World Oceans Day