Tři králové, aneb kdo to zpívá za dveřmi

Po přivítání nového roku 2019 jsou Tři králové za rohem. Kašpar, Melichar a Baltazar přišli navštívit Ježíše po jeho narození a jako dary mu přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Zlato představuje úctu, kadidlo božství a myrha předjímala Kristovo utrpení. Mudrci z Východu, postavy z Matoušova evangelia, byli do Betléma vyslání králem Herodem. Chtěl, aby mu pak prozradili, kde malý Ježíš je.

Logo sbírky 2019, zdroj: trikralovasbirka.cz

Tři králové následovali hvězdu, která je na místo jeho narození dovedla, ale kvůli snu raději odcestovali a Herodovi místo narození neprozradili. Herodes nechal ze strachu o své postavení usmrtit všechny chlapce do dvou let, Josef však mezitím na pokyn ve snu utekl i s Marií a Ježíšem do Egypta.

Dnes si svátek Zjevení Páně připomínáme 6. ledna, koledníky ale v ulicích můžeme potkat kdykoliv od 1. do 14. ledna. Koná se již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky od roku 2000. Koledníci v dětském věku oblečení za Tři krále v doprovodu jednoho dospělého se zapečetěnou kasičkou a průkazem Charity chodí od domu k domu, zpívají koledy a píšou křídou na dveře zkratku K+M+B. Tato zkratka však nepředstavuje iniciály Tří králů, ale zkratku požehnání Christus mansionem benedicat, což znamená Kristus ať požehná tomuto domu. Křížky mezi písmeny symbolizují Otce, Syna i Ducha Svatého.

Tříkrálová sbírka využívá výnos ze sbírky na podporu lidí v nouzi na území ČR, kde pomáhá nemocným, zdravotně postiženým a mnoha dalším. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, nebo jako rezerva v případě humanitárních katastrof. Kromě peněžního daru koledníkům můžeme také přispět pomocí DMS při příležitosti Tříkrálového koncertu, který každoročně vysílá Česká televize.

Počet vybraných peněz každým rokem stoupá. V roce 2018 vybrala Charita celkem 116 305 402 Kč. Letos sbírka právě probíhá a aktuálně koledníci rozpečetili 53 pokladniček se ziskem 315 598 Kč.

Autor: Iveta Zdařilová

zdroj: trikralovasbirka.cz

Příspěvek vytvořen 665

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy