Nadace Experientia rozdělila milion korun mezi dvě instituce na boj proti koronaviru

Celkem jeden milion korun věnovala Nadace Experientia, za kterou stojí manželé Dvořákovi, na boj s koronavirem vědcům ze dvou českých institucí. Peníze soukromé nadace si rovným dílem rozdělí Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Nadace, která nedávno věnovala 200 milionů korun na podporu vědy a výzkumu v Čechách, se rozhodla pomoci tam, kde je to aktuálně nejvíce potřeba.

Hana a Dalimil Dvořákovi

Pomoc se tak dostala ÚMTM jako projektu podporovaném i ministerstvem školství z evropských fondů. Ve spolupráci s jinými institucemi a Fakultní nemocnicí Olomouc zkoumají vědci z ústavu molekulární podstatu nádorových a infekčních onemocnění.

Peníze získané Nadací Experientia půjdou týmu doc. Mariána Hajdúchy, který vyvíjí testovací metody na onemocnění COVID-19 a zkoumá rezistenci nemoci u mladších jedinců. „Pochopení tohoto fenoménu nám umožní identifikovat rizikové jedince v populaci a případně využít těchto znalostí pro cílenou farmakologickou intervenci, která zvýší odolnost seniorů vůči tomuto infekčnímu onemocnění,” vysvětluje doc. Hajdúch na stránkách nadace. Je to právě jeho tým, který umožnil provádět velkokapacitní testy až 1 000 vzorků denně a ulevuje tak s testováním i pražským nemocnicím.

Think-tank IDEA (jako druhý příjemce peněz) je součástí společného akademického pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorského studia Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Vydává doporučení na základě ekonomických analýz. Expertní skupiny propojují poznatky přírodních věd, matematiky, statistiky a ekonomie s vědami o lidském chování. V rámci projektu IDEA anti COVID19 předkládá tým ekonomů doporučení vládě a veřejnosti ke zmírnění dopadů epidemie. „V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové, nyní přichází čas i pro nás – ekonomy. Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ uvedl výkonný ředitel Daniel Münich v tiskové zprávě think-tanku.

Nadace Experientia

Nadaci založili v roce 2003 vědci a manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Od té doby věnovali miliony korun na podporu postdoktorandských studentů chemie. Každoročně vybírají z vědců kandidujících na stipendium a platí jim stáže na zahraničních pracovištích. Dosud takto umožnili vycestovat čtrnácti nadějným chemikům, jako je Jakub Hývl, který se v Americe prosadil v týmu nositele Nobelovy ceny za chemii Richarda Schrocka. Nadace usiluje i o udržení vědních kapacit v Čechách, proto uděluje granty výzkumným skupinám na uskutečnění vlastních projektů.

Hana Dvořáková a prof. Antonín Holý

Hana Dvořáková se v 90. letech podílela na vývoji antivirotik v týmu prof. Antonína Holého. Skupinu objevených látek nebylo tehdy v Česku možné provést náročným procesem uvedením do praxe, a tak se Antonín Holý spojil s partnery v Belgii a Americe, kde bylo možné zahájit jejich vývoj. Patenty na tyto látky odkoupila v roce 1990 tehdy ještě malá americká firma Gilead Sciences a již pár let poté se tyto látky začaly podávat na různá virová onemocnění. Umožnili léčbu hepatitidy B, pásového oparu nebo pravých neštovic. Průlomovou se však stala modifikace na léčbu HIV, výchozí lék Viread dodnes patří mezi nejúčinnější léky proti AIDS.

Odkaz týmu Antonína Holého silně rezonuje dodnes, kde ve společnosti Gilead Sciences vede vývoj antivirotik další český vědec Tomáš Cihlář. Remdesivir, vyvinutý v roce 2015 proti ebole na základě výzkumů týmu Antonína Holého je dnes potenciálně účinný i na koronavirovou infekci.

Profesor Holý všechny látky průběžně patentoval, a tak za ně dodnes vědci jeho týmu pobírají licenční poplatky. A právě tyto peníze se rozhodli manželé Dvořákovi investovat zpátky do vědy v Čechách. „Řekli jsme si, že peníze vrátíme, odkud přišly – tedy do oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie,“ uvádí Hana Dvořáková na stránkách nadace.

Autor: Lea Schellongová

Zdroj: experientia.cz

Foto: experientia.cz, aktualne.cz

Příspěvek vytvořen 665

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy