Kubu čekají velké změny a malé krůčky na cestě za svobodou

Velké změny a malé krůčky na cestě za svobodou čekají občany ostrovního státu Kuba. Kuba si totiž jako jeden z posledních států stále udržuje socialistický režim. I když v posledních několika letech v mnoha ohledech začíná otěže povolovat, například možností vycestovat až na 24 měsíců, zavedením oficiální přímé linky do Spojených států, prodejem bytů a dalšími.


Něco málo o Kubě.

Foto: Bruce, CC BY-SA 3.0,

Kuba se může pyšnit titulem největší ostrovní stát v Karibiku. Jejími sousedy jsou Spojené státy a Mexiko, dále také Bahamy, Haiti a Jamajka. Za celý rok zde neklesne teplota pod 24 °C. Národním stromem Kuby je palma královská a za národní zvíře se považuje pták Trogon tocororo, jenž nosí barvy kubánské vlajky. Po 20 let zde žil Ernest Hemingway, který převážně z tohoto prostředí čerpal inspiraci pro svůj nobelový román Stařec a moře. Spojitost můžeme najít i s Českou republikou, a to konkrétně pamětním pomníkem z roku 1943, který byl postaven k prvnímu výročí vyhlazení Lidic. Bohužel Kuba je hned po Haiti druhou nejchudší zemí Latinské Ameriky, a to i přesto, že kubánský prezident byl podle časopisu Forbes označen jako sedmá nejzámožnější hlava státu na světě, jež se může hodnotou svého majetku rovnat například britské královně Alžbětě II.


A o jaké velké změny a malé krůčky na cestě za svobou se vlastně jedná? V sobotu Kuba zveřejnila podrobnosti o návrhu vlády na novou ústavu. Ta by měla brzy být schválena parlamentem. Agentura AP uvádí, že se jedná hlavně o funkční období prezidenta a předsedy vlády, která by měly být zkrácena na maximálně dvě pětiletá funkční období. Dále Kuba oficiálně uzná soukromé vlastnictví a volný trh. Neméně důležitými změnami v ekonomické sféře bude umožnění soukromého podnikání. Rovněž se budou ilegalizovat příjmy z vykořisťování práce druhých. Změny ovšem nenastanou pouze v ekonomické oblasti, vláda se bude zabývat také společenskými otázkami. Například bude zakázána diskriminace na základě etnického původu, fyzického postižení nebo pohlaví.

Co však stejné zůstane, bude bohužel cenzura, dohled nad médii a vůdčí role komunistické strany v čele státu. Přesto je to pro zemi jako takovou velký pokrok, díky němuž se zase o kousek přiblížila k vyspělým státům dnešní moderní společnosti.

Autor: Alice Dušková